Ölen kişinin mirası torununa kalabilir mi?

 Ölen kişinin mirası torununa kalabilir mi? Ölen kişinin mirası torununa kalabilir mi?

Posta yazarı Tamer Heper, 'Ölen babanın iki erkek iki kız çocuğu vardı. ' sorusunu yanıtladı. Veraset ilamı için başvuru yapıldı. Bir erkek bir kız çocuğu mirası reddetti. Veraset ilamında mirası reddeden oğlunun iki çocuğuna mirasta pay verildi. Bu doğru bir karar mı?'sorusunu yanıtladı...Posta köşe yazarı Tamer Heper, bugünkü yazısında bir okuyucusunun 'Ailede babanın vefatı ile veraset ilamı alınmak için başvuruldu. Ölenin ikisi erkek, ikisi kız olmak üzere dört çocuğu vardı. Çocuklardan bir oğlu ve biri kızı olmak üzere ikisi mirası reddetti. Bu durumun veraset ilamında gözönüne alınması gerekiyorken, veraset ilamında evli ve iki çocuklu olup, mirası reddeden oğlunun iki çocuğuna mirasta pay verilmiş. Bu doğru bir karar mı?' sorusuna cevap verdi. İşte Tamer Heper'in yazısı...

Ailede babanın vefatı ile veraset ilamı alınmak için başvuruldu. Ölenin ikisi erkek, ikisi kız olmak üzere dört çocuğu vardı. Çocuklardan bir oğlu ve biri kızı olmak üzere ikisi mirası reddetti. Bu durumun veraset ilamında gözönüne alınması gerekiyorken, veraset ilamında evli ve iki çocuklu olup, mirası reddeden oğlunun iki çocuğuna mirasta pay verilmiş. Bu doğru bir karar mı?

● B.T.

Artık biliyorsunuz miras, üç ay içinde reddolunabilir. Bir kimse süresi içinde mirası reddettiğinde mirasın nasıl bölüneceği kanunumuzda açıklanmıştır. Kural şudur; bir kimse mirası reddettiğinde, sanki o kimse miras bırakandan daha önce ölmüş gibi hareket edilir. Şimdi okuyucumun olayına bakalım.

★ ★ ★ ★ ★

Baba ölmüş, dört çocuk var. İkisi mirası reddetti. Bu durumda iki evlat sanki babasından daha önce ölmüş gibi hareket edilir. Şayet iki evlat gerçekte de babasından daha önce ölmüş olsaydı, ölen evlatlar mirasa sahip olamayacağından ona düşen hisse kendi çocuklarına kalacaktı. İşte şimdi böyle olmuş. Ölenin iki çocuğu mirası reddettiği için miras ölenin torununa, bir evladın iki çocuğuna kalmış.

Diğer reddeden evlat, evli olmadığı ve çocukları bulunmadığı için onun payının yansıyacağı torun olmadığından, bu konuda bir karar yok. Ancak diğer çocuğun iki evladı olduğundan, reddeden çocuğun iki evladına miras payı verilmiş. Bunda bir yanlış yok, veraset ilamı doğrudur.

★ ★ ★ ★ ★

Böyle bir durumda ölenin torunlarının da mirası ret hakkı vardır. Bu hak, mirasın kendilerine geçtiğini öğrendikleri tarihten başlar ve yine üç aydır. Durum budur, tatbikatta bir yanlışlık yoktur.