Çukurova Balkon

Ölünceye kadar bakma akdi şartları!

Ölünceye kadar bakma akdi şartları! Ölünceye kadar bakma akdi şartları!

Bakım borçlusunun bakım alacaklısını ölünceye kadar bakıp gözetmeyi, bakım alacaklısının da bir malvarlığını devretme borcunu üstlendiği sözleşme nasıl yapılır? Ölünceye kadar bakma akdi şartları nelerdir?


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


Ölünceye kadar bakma akdi şartları!

Bakım borçlusunun bakım alacaklısını ölünceye kadar bakıp gözetmeyi, bakım alacaklısının da bir malvarlığını veya bazı malvarlığı değerlerini ona devretme borcunu üstlendiği sözleşme ölünceye kadar bakma akdi oluyor.


Ölünceye kadar bakma akdinin geçerli olabilmesi için aranan koşullar, Borçlar Kanunu kapsamında açıklanıyor.Ölünceye kadar bakma akdi şartları şu şekilde sıralanıyor:


Ölünceye kadar bakma akdi şekli

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, mirasçı atanmasını içermese bile, miras sözleşmesi şeklinde yapılmadıkça geçerli olmaz.


Sözleşme, Devletçe tanınmış bir bakım kurumu tarafından yetkili makamların belirlediği koşullara uyularak yapılmışsa, geçerliliği için yazılı şekil yeterlidir.


Ölünceye kadar bakma akdi güvencesi

Bakım borçlusuna bir taşınmazını devretmiş olan bakım alacaklısı, haklarını güvence altına almak üzere, bu taşınmaz üzerinde satıcı gibi yasal ipotek hakkına sahiptir.


Bakım alacaklısı, sözleşmenin kurulmasıyla bakım borçlusunun aile topluluğuna katılmış olur. Bakım borçlusu, almış olduğu malların değerine ve bakım alacaklısının daha önce sahip olduğu sosyal durumuna göre hakkaniyetin gerektirdiği edimleri, bakım alacaklısına ifa etmekle yükümlüdür.


Bakım borçlusu, bakım alacaklısına özellikle uygun gıda ve konut sağlamak, hastalığında gerekli özenle bakmak ve onu tedavi ettirmek zorundadır.


Kabul ettikleri kişilere ölünceye kadar bakma amacıyla kurulmuş olan kurumların bakım borcunun kapsamı ve ifası, kendilerince hazırlanarak yetkili makamların onayından geçen genel düzenlemelerle belirlenir. Bu düzenlemeler, sözleşmenin içeriğinden sayılır.Ölünceye kadar bakma akdi örneği 2015!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisisi.com