Ömer Faruk Çelik'in Servet GYO'dan pay almasına onay!

Ömer Faruk Çelik'in Servet GYO'dan pay almasına onay!

SPK, Servet GYO ortaklarından Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.nin sahibi olduğu B grubu hamiline yazılı paylardan Nuran Çelikin sahibi olduğu B grubu hamiline yazılı 600 bin adet payın Ömer Faruk Çelike devrine izin verilmesi talebini olumlu karşıla

 

Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.nin (şirket); ortaklarından Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.nin sahibi olduğu B grubu hamiline yazılı paylardan 5 milyon 60 bin adedinin şirket ortağı ve lider sermayedar olan Avni Çelike; Nuran Çelikin sahibi olduğu B grubu hamiline yazılı 600 bin adet payın ise şirket ortaklarından Ömer Faruk Çelike devrine izin verilmesi talebi de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tarafından olumlu karşılandı.

SPKnın haftalık bültenine göre, Kurul, Anka Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.nin değerleme hizmeti vermek üzere listeye alınmasına karar verdi. Kurul, Sardes Portföy Yönetimi A.Ş.nin faaliyet izni ve portföy yöneticiliği yetki belgesi verilmesi talebini de olumlu karşıladı.

SPK, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Relatif Performans Değişken Alt Fonunun birinci ihraç katılma paylarının halka arzına ilişkin talebine izin verdi.

Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanan özel durum açıklamasının Kurulun ilgili mevzuatı çerçevesinde yapılmaması nedeniyle, Barış Elektrik Endüstrisi A.Ş.den alınan savunmanın değerlendirilmesi sonucunda, Barış Elektrik aleyhine 18 bin 492 lira tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Kurul, Halkbankın kurucusu olduğu "T. Halk Bankası A.Ş. B Tipi Elektronik Likit Fonu"nun, "T. Halk Bankası A.Ş. B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu"na dönüştürülmesi amacıyla yapılacak içtüzük değişikliklerine izin verdi.

SPK, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.nin kurucusu olduğu "Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Relatif Performans Değişken Alt Fonu" nun (ikinci alt fon) birinci ihraç katılma paylarının halka arzına ilişkin talebi olumlu karşıladı.

Kurul, Türk Ekonomi Bankası A.Ş.nin kurucusu olduğu Türk Ekonomi Bankası A.Ş. B Tipi Galatasaraylılar Derneği Özel Likit Fonunun tasfiye edilmesine ilişkin talebinin olumlu karşılanmasına karar verdi.

AA