Önalım hakkı ne demektir?

Önalım hakkı ne demektir? Önalım hakkı ne demektir?

Önalım hakkı ne demektir? Önalım hakkının diğer adı nedir? Önalım hakkı kaç çeşittir? sorularının cevapları ve önalım hakkı konusu hakkında merak ettiğiniz bilgiler kapsamlı olarak haberimizin devamında yer alıyor.

Önalım hakkı ne demektir?


Hisseli taşınmazların satışında aynı mülk üzerinde pay sahibi olan hissedarların öncelikli satın alma hakkına önalım yani eski deiyimiyle şufa hakkı deniyor.Hissedarlık durumu meydana geldikten sonra hissedarlardan her biri kendi payını üçüncü bir kişiye sattıkları takdirde öteki hissedarlar yararına şufa hakkı doğuyor. Önalım hakkından feragat edilebiliyor.Satın alma hakkını kullanmamak adınaşufa hakkından feragatın resmi şekilde yapılıp tapuya tescil edilmesi gerekliliği söz konusu oluyor. Paydaşlar arasında önalım hakkı kullanılamıyor. Taksimi yapılmış veya kat mülkiyetine geçilmiş taşınmazlarda da şufa hakkı kullanılamıyor. Önalım hakkının süresi


Önalım hakkının kullanılması; diğer hissedarlar tarafından satışın yapıldığını öğrendikleri tarihten itibaren bir ay, öğrenilmemesi durumunda on yıl olarak belirlenmiş. Bu sürenin geçirilmesi hak düşürücülüğe sebep oluyor.


Önalım hakkı çeşitleri


Sözleşmeden doğan önalım hakkı ve kanuni şufa hakkı olmak üzere iki çeşit önalım hakkı bulunuyor. İkisi arasındaki fark ise sözleşmeden doğan önalım hakkının tapuya şerh edilmesine karşın kanuni şufa hakkının tapuya şerhinin gerekmemesi olarak karşımıza çıkıyor.Şufa hakkından feragat!

Sözleşmeden doğan şufa hakkı!

Kanuni şufa hakkının tanımı!


Tuğçe ERSOY/Emlakkulisi.com