Kanuni şufa hakkının tanımı!

Kanuni şufa hakkının tanımı! Kanuni şufa hakkının tanımı!

Kanuni şufa hakkının tanımı nedir? Kanuni şufa hakkının tapu kütüğüne şerhi gerekli midir? Kanuni şufa hakkının tanımı ve feragatı hakkındaki diğer bilgileri için haberimizi inceleyebilirsiniz..

Kanuni şufa hakkının tanımı!Kanun tarafından tanınan, hisseli bir gayrimenkul sahibi olan kişinin, satılması durumunda, onu öncelikle satın alabilme hakkı olarak karşımıza çıkıyor. Bu hakkın sahibi taşınmaza sahip olan paydaşlardır. Bu hak paya bağlı bir hak olup ve pay kimde ise hak sahibi o kişi oluyor.Hissedarlık esasına göre tescilli taşınmaz mallarda hissedarların birbirlerine karşı şufa hakları oluşuyor. Bu hak kanun tarafından tanındığından bu hakka kanuni şufa hakkı deniyor. Kanuni şufa hakkı, kanun tarafından tanındığından tapu kütüğüne şerhine gerek olmuyor. Bu hakka sahip olmak için taşınmaz malda hisse sahibi olmak yeterli sayılıyor. Hissenin çok veya az oluşunun da bu hakka sahip olmakta bir önemi olmuyor.


 

Şufa hakkının kullanılmasına esas olmak üzere, tapuda yapılan satışları şufa hakkı sahibine ihbar yükümlülüğü satıcıya ve yeni alıcıya ait oluyor. Bu konuda tapu sicil müdürlüğünün ihbar yükümlülüğü olmuyor. Satışların, satıcı ve alıcının noter aracılığıyla bildirilmesi gerekiyor. 


Kanuni şufa hakkından feragatKanuni şufa hakkından feragat etmek te mümkün. Feragat noterden yapılabileceği gibi tapu sicil müdürlüğüne başvurarak da yapılabiliyor. Tapu sicil müdürlüğüne başvurulması halinde feragat edenin beyanı tescil istem belgesine yazılarak tapu kütüğünün şerhler sütununa aşağıdaki şekilde şerh ediliyor. Feragatın bedelli veya bedelsiz yapılmış olmasının tapu sicili açısından bir önemi olmuyor.


Şufa hakkının kullanılamayacağı haller!

Şufa hakkının süresi nedir?

Sözleşmeden doğan şufa hakkı!


Tuğçe ERSOY/Emlakkulisi.com