Vefa hakkının tanımı!

Vefa hakkının tanımı! Vefa hakkının tanımı!

Vefa hakkının tanımı nedir? Vefa hakkı ne anlama geliyor? Vefa hakkının tanımı ve vefa hakkı konusunda merak ettiğiniz tüm bilgiler deatylı olarak haberimizde yer alıyor..

Vefa hakkının tanımı!


Uygulanmasına oldukça ender karşılaşılan vefa hakkı kısaca; satanın, sattığı taşınmaz malı müşteriden geri satın alma hakkını saklı tutmasına deniyor. Yani vefa hakkı, bir taşınmazını satıp fakat bir süre sonra o taşınmazın geri almak isteyen taşınmaz maliklerinin başvurduğu bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. 


Peki satış sırasında vefa hakkı nasıl belirtiliyor?


Satış akdi sırasında vefa hakkı saklı tutuluyorsa satış resmi senedine bu hak yazılıyor. Satış işleminden sonra bu hak tesisi ediliyorsa, noterce düzenlenmiş bir sözleşme şartı koşuluyor. Vefa hakkı yeni malikin taşınmaz malı üzerindeki temliki tasarruf yetkilerini kullanılmasına engel olmuyor. Vefa hakkı genelde; Genelde, satış bedelinin süresinde ödenmemesi ihtimali karşısında satıcının kendini garantiye alması için kullanılıyor.


Vefa hakkının tapu kütüğüne şerhi örneği


........ lehine üç sene süreyle ve sekiz milyar lira bedelle vefa hakkı vardır. Tarih – Yevmiye


Vefa işleminin mali yönü


Geri alım hakkının tapu siciline şerhi için düzenlenecek resmi senet nedeniyle, geri alım hakkının kullanılmasında ödenecek bedel üzerinden bu hakları edinenlerden Binde 7.5 oranında damga resmi tahsil ediliyor. Ayrıca noterden düzenlenmişse, hakkı iktisap edenden binde 5.94 oranında tapu harcı tahsil ediliyor.


Şufa hakkı ne demektir?

İştira hakkının tanımı!

Paylı mülkiyet nedir?


Tuğçe ERSOY/Emlakkulisi.com