Organize sanayiye standart geliyor! OSB sayısı artacak!

Organize sanayiye standart geliyor! OSB sayısı artacak!

15 Nisan 2000 tarihinde OSB Kanunu'nun ardından OSB sayısı hızla arttı. Sadece o yıl 28 OSB kuruldu. 2000 sonrasında ise 204 OSB kuruldu.


Türkiye'de bulunan 252'si faal 341 organize sanayi bölgesinde (OSB) akreditasyon sistemi hayata geçiriliyor. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Türkiye'nin üretim kalitesinin artması için çalışmalara başladı. 

Dünya'dan Handan Sema Ceylan'ın haberine göre; Uluslararası deneyimlerden de istifade edilerek “OSB'ler için Akreditasyon Standardı” hazırlanacak. Standardın hayata geçirilmesinde tarafsızlık ve bağımsızlığın korunması için de hem “Akreditasyon Kurulu” oluşturulacak hem de bağımsız denetçi kuruluşlarıyla anlaşmalar yapılacak.

OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü, “Her OSB'nin farklı öncelikleri ve ihtiyaçları var. Onlara daha iyi hizmet verebilmek için bu ihtiyaçlara uygun çözümler üretmemiz gerekiyor. Nasıl gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkelerin farklı ihtiyaçları var. Her bir OSB'nin de farklı ihtiyaçları var” şeklinde konuştu.

“Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ile bir çalışma yaptık” diye konuşan Kütükcü, şu ifadeleri kullandı: “Biz bu çalışmada dört ayrı ihracı olan dört ayrı profile sahip OSB belirledik. Her profilin farklı hedefleri olmalı. Bunlardan ilki yer seçimi uygunsuz düşük performanslı OSB'ler. Bunların bölgesel yatırım ortamının geliştirilmesine ihtiyacı var. İkinci sırada yer seçimi uygun ama düşük performanslı OSB'ler var. Bunların ‘yeni yönetim modeli'ne geçmeleri ve üretim güçlerini artırmaları gerekiyor. Üçüncü sırada yer seçimi uygunsuz, yüksek performanslı OSB'ler yer alıyor. Bunların da altyapı geliştirmeleri ile rekabet şanslarını artırmaları gerekiyor. Son sırada yer seçimi de uygun, performansı da yüksek OSB'ler var. Bunların artık tematik, sektörel uzmanlaşmaya giden Türkiye'ye çağ atlatacak işler yapması gerekiyor.”

Yüzde 60'ı 2000 sonrası kuruldu

Türkiye'de ilk OSB'nin 1961'de kurulduğunun bilgisini veren hatırlatan Başkan Kütükcü, “OSB'lerin 2000'li yıllara kadar yasası yoktu” diye konuştu. Kütükcü, OSB'leri Cumhuriyet tarihinin en başarılı projelerinden birisi olarak tanımladı ve şu açıklamalarda bulundu: “OSB'ler sanayicinin ihtiyaçları ve doğal kümelenme girişimleriyle doğdu. Ancak aradan geçen yılların ardından bir kanuna ihtiyacı oldu. 15 Nisan 2000 tarihinde OSB Kanunu çıktıktan sonra hızla OSB sayısı arttı. Sadece o yıl 28 OSB kuruldu. 2000 sonrasında ise 204 OSB kuruldu ki bu toplam OSB'lerin yüzde 60'ı anlamına geliyor. Dolayısıyla başka OSB'lerin başka ihtiyaçları ortaya çıktı. Türkiye sathına yayılmış birçok OSB var. Bir üst kuruluş olması gerektiği fikri o dönem hem Manisa OSB hem Manisa TSO başkanı olan rahmetli Bülent Koşmaz tarafından ortaya atıldı ve onun girişimiyle OSBÜK doğdu. 177 OSB bu yapıya üye oldu, ancak zorunluluk yoktu. 1 Temmuz 2017 tarihli Üretim Reform Paketi ile de tüzel kişiliğimize kavuştuk ve Türkiye'nin tüm OSB'leri artık OSBÜK çatısı altında.”

20 komisyon ihtiyaca çözüm arıyor

Kurdukları 20 teknik çalışma komisyonu ile OSB'lerin tüm sorunlarına çözüm arayacaklarından bahseden Kütükcü, “Komisyonlarda bilişimden ve Ar-Ge'den kreşe kadar imardan çevreye kadar pek çok alan bulunuyor. Bu komisyonlarda OSB'lerden 10'ar arkadaşımız çalışıyor. Bu da 200 kişi yapar. 15 yönetim kurulu üyemizin 15 bölge müdürü de çalışmaların içinde. Ayrıca OSBÜK'ün kendi kadrosunda 12 arkadaşımız çalışıyor. Özetle 250 kişilik bir yeni yapılanmayla bölgelerimizin sorunlarını çözmeye odaklandık. OSB'lerin sorunlarını çözmek neden önemli. Çünkü Türkiye Sanayisinin En Büyük 500 Kuruluşu'nun yüzde 40'ı OSB'ler içinde üretim yapıyor, ülkemizdeki toplam elektrik tüketiminin yüzde 14.5'i OSB'lerden. Bu da demek oluyor ki Türkiye üretiminin kalbi OSB'ler” ifadelerini kullandı.

Web tapu sistemi ile iş yükü azaldı

OSB'lerin gerek gelişme gerek yeni kurulum aşamasında Tapu Müdürlükleri'nde büyük zaman kaybettiğinden bahseden Kütükcü, “Şimdi Web tapu sistemini hayata geçirdik. Böylece işlem sürelerini kısalttık. Ayrıca pandemi sürecinde de online olarak işler yürüdü. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile imzaladığımız protokolle devreye aldığımız sistemde elektronik ortamda işlem yapıyoruz” dedi.

Bursa 17 OSB ile lider

92 OSB ile Türkiye'nin en çok sanayi bölgesinin Marmara'da olduğunu kaydeden Kütükcü, “Bu da OSB'lerin yüzde 27'si. Onu sırasıyla yüzde 17 ile Karadeniz, yüzde 16'şar oranlarla Ege ve İç Anadolu, yüzde 9 ile Akdeniz, yüzde 8'er oranlarla Güneydoğu ve Doğu Anadolu takip ediyor. 10 üzerinde OSB'ye sahip 6 şehrimiz var. Bunlar 17 OSB ile Bursa, 14 OSB ile Tekirdağ, 14 OSB ile İzmir, 14 OSB ile Kocaeli, 13 OSB ile  Ankara  ve 10 OSB ile de Konya” dedi.