Orhangazi Muradiye'de 5,6 milyon TL'ye satılık tarla!

Orhangazi Muradiye'de 5,6 milyon TL'ye satılık tarla!Bursa Orhangazi Belediye Başkanlığı Muradiye Mahellesi'nde yer alan tarlayı 5 milyon 603 bin 512,50 TL bedelle satışa sunuyor. Söz konusu tarlanın ihalesi 8 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek. 


Mülkiyeti Orhangazi Belediyesi'ne ait Muradiye Mahellesi'ndeki tarla 5 milyon 603 bin 512,50 TL satış bedeliyle satılıyor. Tarlanın ihalesi 8 Ağustos 2018'de saat 15:00'te yapılacak.

 

Orhangazi Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda listesi bulunan 1 adet gayr-i menkul 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü İhale suretiyle satılacaktır.

2 - Bu husustaki ihale 08/08/2018 tarihinde saat 15.00’ de encümen toplantı odasında yapılacaktır.

3 - Satışı yapılacak gayr-i menkuller;

Orhangazi Muradiye

4 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, gayr-i menkulün tahmini bedel üzerinden yukarıda belirtilen % 3’ lük geçici teminatı ve garanti teminatını ihaleden evvel ödemek şarttır.

5 - Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesine istinaden KDV’den muaftır.

6 - Her bir taşınmaz satışı ihale şartnamesi 500,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Cumhuriyet Alanı No: 1, Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir.

7 - İstekliler tekliflerini, ihale tarihi ve saatine kadar Belediyemiz, Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmelidir.

8 - Taşınmaz satışı ihale şartnamesi görmek isteyenler mesai saatleri içerisinde Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden görebilir.