Orman alanlarıyla ilgili önemli düzenleme!

Orman alanlarıyla ilgili önemli düzenleme! Orman alanlarıyla ilgili önemli düzenleme!

Orman alanlarıyla ilgili önemli düzenlemelere gidiliyor. Orman ürünü işleyen fabrikaların kurulması için Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan izin alma koşulu kaldırılıyor...

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Orman alanlarında önemli düzenlemeler yapılacak. Hükümet tarafından Meclis’e sevkedilen yeni tasarıyla orman alanlarıyla ilgili önemli düzenlemelere gidiliyor. Hürriyet Gazetesi'nden Turan Yılmaz'ın haberine göre, orman alanlarına yeni yerleşimlerin önünü açan tasarıyla orman ürünü işleyen fabrikaların kurulması için Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan izin alma koşulu kaldırılıyor.

Ormana yerleşim yeri

Tasarı ile birlikte üzerinde yerleşim yeri bulunan ya da yerleşim yeri oluşturulması uygun olan taşlık, kayalık, verimsiz ve fiilen orman vasfı taşımayan alanların, Bakanlar Kurulunca belirlenecek usul ve esaslara göre Orman Genel Müdürlüğünce orman sınırları dışına çıkarıltılabilecek. 

Bakanlık izni kalkıyor

Tasarıyla, orman ürünü fabrikalarıyla ilgili Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan izin alma koşulu kaldırılıyor. Bunun gerekçesi de şu şekilde açıklandı; 

"Orman ve Su İşleri Bakanlığı orman ürünü işleyen fabrikaların kurulması aşamasında hiçbir yerinde müdahil olmadığı gibi fabrikanın çalışması esnasında kaçak orman ürünü işleyip işlemediğine dair kontrol ve denetimi her zaman yapabilmektedir. Bakanlık onayı ile orman ürünlerini işleyecek fabrika kurulması gereksiz bürokrasiye sebep olmakta, ülke ormanlarının korunması ve verimli bir şekilde işletilmesi açısından orman ürünü işleyen her çeşit fabrikaların açılmasındaki engellerin kaldırılması gerektiğinden, 6831 sayılı Orman Kanununun 18 inci maddesinde yer alan fabrikaların kurulmasının izne tabi olduğu hususu madde metninden çıkarılmaktadır. Böylece bu tür fabrikaların yapılması ile birlikte küçük ölçekli orman ürünü işleyen tesislerin sayısı azalacak olup, kontroller fabrikalar üzerinden yapılacağından denetimler amacına ulaşacaktır."

pus