Örnek Yurt Ve Pansiyon İşletmeciliği Turizm Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Örnek Yurt Ve Pansiyon İşletmeciliği Turizm Ticaret Limited Şirketi Bakırköy’de  200 bin TL sermaye bedeli ile Yusuf Özdemir tarafından kuruldu.
Örnek Yurt Ve Pansiyon İşletmeciliği Turizm Ticaret Limited Şirketi Bakırköy’de  200 bin TL sermaye bedeli ile Yusuf Özdemir tarafından kuruldu.

Örnek Yurt Ve Pansiyon İşletmeciliği Turizm Ticaret Limited Şirketi konusu:
1-Şirket faaliyet konusu ile ilgili her türlü Özel kız ve erkek öğrenci yurtları, pansiyon ve konaklama tesisleri açabilir müessese kurabilir işletebilir devir alabilir ve devredebilir. 2 Şirket konusuyla ilgili Özel eğitim ve eğitim sektöründe özel kreş, ana okulu, ilköğretim, lise ve dengi teknik ve mesleki eğitim veren okullar açabilir işletebilir ve işletme haklarını devir alabilir ve devredebilir. 3 - Özel dershaneler, pansiyonlar ile muhasebe, bilgisayar, daktilo, sekreterlik, yabancı dil kursları ve etüt merkezleri, yasaların izin verdiği her çeşit kurs ve eğitim merkezleri açmak ve işletmek, seminerler düzenlemek, kurslara katılanlara ilgili mevzuata uygun olarak, ilgili bakanlıklarca uygun belgeleri ile gerekli izinleri alarak vermek. 4 Konusu ile ilgili eğitim, öğretim, kültürel ve sosyal faaliyetler ile ilgili kitap dergi vb. yayınları basmak, bastırmak ve yayınlamak, her türlü laboratuvar malzemeleri video televizyon dizgi bant kayıt basım ve yayımını yapmak ve yaptırmak. 5-Şirket turizme hizmet amacı ile restoranlar, eğlence yerleri, otel , motel, pansiyon, apart otel ve bunlar gibi konaklama tesisleri açmak, işletmek, turizm işletmecilikleri yapmak, tüm turizm işletmelerini kurmak ve açmak. Bu amaçlara uygun olarak proje etüt, fizibilite çalışmaları yapmak, kamu arazisi ve gayri menkul tahsisi yaptırmak, kiralamak, intifa ve irtifak hakkı elde etmek. Turizm sektörünün ihtiyaç duyacağı her türlü mal ve hizmetleri iç ve dış piyasadan tedarik etmek, her türlü tefriş ve dekorasyon işlerini taahhüt ve yerine getirmek, 6-Yurt içerisinde ve yurt dışında tüm turizm hizmet ve faaliyetlerini yapabilmek, konusu ile ilgili halkla ilişkiler konu ve konularında faaliyetler gösterebilmek. Bu amaçlar çerçevesinde tur, konaklama, irtibat, konferanslar düzenlemek ve diğer hizmetlerini yerine getirmek, 7-Şirket işleri için gereli taşıtları iktisap etmek , devretmek ve bunların üzerinde ayni ve şahsi tasarrufta bulunmak. 8- Şirketin konusu ile ilgili her türlü gayri menkulleri , menkul mallar , şirket konusu ile ilgili motorlu kara nakil vasıtaları ile makine ve tesislerin alınması, satılması, kiraya verilmesi, kiraya alınması, gayri menkuller üzerinde aracılık yapmamak kaydı ile her türlü ayni ve şahsi hakların tesis ve tecili, tasarruflarında bulunulması; 9- Şirketin konusu ile ilgili her türlü markaların , ihtira hakları ve beratlarının , ruhsatnamelerin , ustalık haklarının , ticaret unvanlarının , brövelerin alınması , satılması, kiraya alınması, kiraya verilmesi, 10-Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm sınai, mali ve hukuki işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilumum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir. 11-Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kurumların açtığı ihalelere katılabilir.

Adres: ZUHURATBABA MH.DR.SALİH ZEKİ SK.N.7 BAKIRKÖY