Ortak Tekne Yat Yönetimi Anonim Şirketi kuruldu!

Ortak Tekne Yat Yönetimi Anonim Şirketi kuruldu! Ortak Tekne Yat Yönetimi Anonim Şirketi kuruldu!

Ortak Tekne Yat Yönetimi Anonim Şirketi bugün Ataşehir'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Ahmet Sedat Kuru tarafından kuruldu...Ortak Tekne Yat Yönetimi Anonim Şirketi bugün Ataşehir'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Ahmet Sedat Kuru tarafından kuruldu.

Ortak Tekne Yat Yönetimi Anonim Şirketi konusu:Her türlü yelkenli ve motorlu tekne, yat, kotra ve su sporlarında kullanılan deniz araçlarının alım satımını yapmak. Her türlü motorlu deniz veya kara taşıtıyla ilgili birden fazla ürün ve hizmeti bir araya getirerek ürün ve hizmet paketleri oluşturmak ve bu ürün ve hizmet paketlerini pazarlamak ve satmak Turizm amaçlı yat işletmeciliği ve su sporları işi ile iştigal etmek. Turizm amaçlı yat-kotra ile tüm hava, kara, deniz araçlarını satın alınak, kiralamak ve kiraya vermek, yedek parça, tekne ve motor aksamlarını, alet ve edevatlarını alınak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak, hava, kara, deniz vasıtaları ile turizm amaçlı yurt içi ve yurt dışındaki işletmeler ile iş birliği yapmak, acentelik alınak. Yurt dışından veya yurt dışına kara, deniz ve hava ulaştırma araçları ile münferit veya grup gezi, eğlence, spor ve benzeri organizasyonları yapmak veya başka acentalar tarafından yapılan bu organizasyonların biletlerini satmak, sattırmak ve bunlara ilişkin isim ve yer rezervasyonu yapmak. Deniz araçları ile ilgili her türlü bakım ve servıs hizmetinde bulunmak, Yürürlükteki mevzuatlar kapsamında deniz araçlarının kullanımına yönelik eğitimler vermek organize etmek, Deniz araçları ile ilgili her türlü yönetim ve danışmanlık hizmeti vermek. Otel, motel, pansiyon, tatil köyü, kamping, dinlenme evleri, gazino, restaurant, otopark, su sporları tesisleri, aguapark, plaj, bar, lokanta, kafeterya, büfe, spor tesisleri, yat, liman, havaalanı, dağ evleri ve üniteleri, termal istasyonları, konaklama, dinlenme, gezme, eğlenme yeleri yapmak, yaptırmak, kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek ve satın alınak. Turistik amaçla yurt içinde ve yurt dışında moda, defile, müzik ve folklörle ilgili organizasyonları düzenlemek. Turizm sanayi ile ilgili turizm seyahat acentelik ve yat işletme belgesi almak, kiralamak, turizm büroları açmak, gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında turistik acente ve irtibat büroları kurmak, mümessillikler almak, deniz ve uçak şirketleri ile işbirliği yapmak. Her türlü motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıt araçlarını, spor ve eğlence araçlarını, otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, tanker, TIR,minibüs, traktör, treyler, iş ve tarım makinaları ile akümülatör ve bunlara ait makine ve yedek parçalarını ve her türlü lastiklerini, otomotiv aksam ve parçalarını kiraya vermek, kiralamak, alımı ve satımı işlerini tüm boyutları ile yapmak, bunların ithalatını, ithalat mutemetliğini ve ihracatını yapmak, yine bunların servis, bakım, onarım ve pazarlamasını yapmak, Motorlu araçlar ile ilgili servis istasyonları kurmak ve işletmek, araç bakım, onarım, servis hizmetlerinde bulunmak, bunlarla ilgili yedek parça alım satımı yapmak, mevcut olan servis istasyonları ile sürekli veya geçici anlaşmalar imzalamak, İnsan ve malların kara, hava ve deniz taşımacılığını yapmak,bu amaçla gerekli olan tır filolarını kurmak, satın almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek, Lojistik hizmetleri yapmak, bununla ilgili tesisler, depo ve antrepolar kurmak, Elektrik motorları, bobinler, dinamolar, su motorları, motopomplar ve kompresörler ve bunlara ait yedek parçaların alım satımını yapmak, tüketiciye arzını gerçekleştirmek, Makine ve yedek parçaların imalatını ve montajını yapmak için sanayi tesisleri ve servis istasyonları kurmak, işletmek ve imal edilecek makine ve yedek parçaların ihracını ve satışını yapmak, Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak. Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak. Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak. Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama ve alım satım hizmetleri verebilir. Hava araçları ile ambulans hizmetleri vermek. Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak. Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü fuarlara katılmak. Şirket Bu Amaçlarını Gerçekleştirmek İçin; Şirket amaç ve konusuyla ilgili hususları gerçekleştirebilınek amacı ile ithal edilen ve satın alınan bilcümle mamul, ilk yardımcı ve ara maddelerinin alınması, depolanması, kara, hava, demir ve deniz yolu ile nakli, tevzii ve şevki için gerekli her türlü araç, tesisat, teçhizat, makine ve vasıta, depo, mağaza, satış mağazası ve teşhir yerleri, satın alına suretiyle temin etmek, icabında satmak veya başka suretlerle elden çıkarmak. Şirket amaç ve konusuyla ilgili olınak kaydı ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olarak mevcut veya ileride kurulacak yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, bunları şirkete ortak etmek, bunlarla yeni şirketler kurmak veya teşebbüslere girişmek, yerli ve yabancı başka şirket ve işletmeleri tamamen veya kısmen devir almak veya bu işletmeye veya şirketlerle birleşmek. Bu amaçla ihtira beratı, model ve kesim gibi sınai mülkiyet haklarını iktisap etme, gereğinde bunları şirket lehine tescil ettirmek, lisans, ihtira beratı, teknik bilgi, marka, model, resim, ticaret Ünvanı goodwill, peştemaliye, gayri ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres:Atatürk Mah.Vedat Günyol Cd. Sedef St.1 AP.N.46 A/5 Ataşehir