Ortaklığın giderilmesi davası dilekçesi 2021!

Ortaklığın giderilmesi davası dilekçesi 2021!

Bir taşınmaz maldaki ortak mülkiyet veya kullanım hakkının ortaklar arasında paylaşılması veya satılması suretiyle sona erdirilmesi için ortaklığın giderilmesi davası açılabiliyor. Peki ortaklığın giderilmesi davası dilekçesi nasıl hazırlanıyor? İşte ortaklığın giderilmesi davası dilekçesi 2021...
Ortaklığın giderilmesi davası dilekçesi 2021!

Ortaklığın giderilmesi davaları gayrimenkul ve menkul ortaklığı bulunan tüm paydaşlara açılabiliyor. Menkul ve gayrimenkule paydaşlığı bulunan kişiler ortaklıklarına son vermek isteyebiliyor. Bu durumda kişinin ortaklığın giderilmesi davası açmaya hakkı bulunuyor. Paydaşların kendi aralarında anlaşma yapmaları ve mal paylaşımını sağlamaları gerekiyor. Paylaşım yaparak mal ortaklığına son veren kişiler dava açmalarına gerek kalmadan uzlaşıyor. Ortaklığın giderilmesi davası açmak için bir kişinin talep etmesi yeterli oluyor.

Bu dava elbirliği ev iştirak halindeki taşınmazlar gibi topluluk mülkiyeti taşınmazlarının bölünebilmesi veya satılması için açılıyor. Her hissedar bu davayı açma hakkına sahip oluyor.

Ortaklığın giderilmesi davası, diğer hissedarlara karşı açılıyor. Bu davalar, davaya konu olan taşınır veya taşınmaz malın değerine bakılmaksızın bir dilekçe ile sulh hukuk mahkemesinde görülüyor. Ortaklığın giderilmesi davası dilekçesi 2021 şu şekilde hazırlanıyor:

Ortaklığın giderilmesi davası dilekçesi 2021

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALILAR : 

1-

2-

3-

KONU : Taşınmazdaki Paydaşlığın Giderilmesi İsteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

1- Müvekkilim davalılarla birlikte paydaş oldukları dava konusu 198 Ada, 29 parsel üzerine iki katlı yazlık bir ev yapmıştır. Taşınmazın üzerinde ayrıca portakal ve üzüm bahçeleri bulunmakta, müvekkilin bina inşa ettiği alan ve diğer kısımlar paydaşlar arasında fiilen bölünmüş gibi kullanılmaktadır. Taşınmaz yıllardır tüm paydaşlarca sorunsuz bir şekilde kullanılmakta iken evin yapımı tamamlandıktan sonra diğer paydaşlar kullanım konusunda sorunlar çıkarmaya başlamış, paydaşlığın devamı müvekkil açısından çekilmez hale gelmiştir. 

2- Taşınmazın taraflar arasında rızaen paylaşımı binanın değerinin ödenmek istenmemesi nedeniyle mümkün olmamıştır. Oysa taşınmaz üzerindeki betonarme bina tamamen müvekkilimin kişisel malvarlığından yapılan harcamalar ve kişisel emeğiyle inşa edilmiş bulunmaktadır.

3- Taşınmazın mümkünse aynen taksimini, olmazsa muhdesatın bedeli müvekkile bırakılmak kaydıyla satış yoluyla ortaklığın giderilmesine karar verilmesini sağlamak için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 698, 699, 1086 S. K. m. 569 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Tapu kayıtları, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle taşınmaz maldaki paydaşlığın öncelikle aynen taksim, mümkün olmadığı takdirde bina değeri müvekkile bırakılmak kaydıyla satış yoluyla giderilmesine karar verilmesini müvekkil adına vekaleten saygıyla arz ve talep ederim. .../…/…

Davacı Vekili

Av.

İzale-i şuyu dava dilekçesi 2021!