Ortaklığın giderilmesi için ne yapılır?

Ortaklığın giderilmesi için ne yapılır? Ortaklığın giderilmesi için ne yapılır?

Hisseli taşınmaz mal sahipleri ortaklığın giderilmesini isteyebiliyor. Peki, hisseli taşınmaz mal sahipleri ortaklığa nasıl son verebilir? Ortaklığın giderilmesi için ne yapılır? İşte yanıtı..

Hafta sonu gezilecek 10 proje 3 site!

Ortaklığın giderilmesi için ne yapılır?

Hisseli taşınmaz mal sahipleri ortaklığın giderilmesini bir dava açarak isteyebiliyor. Dava masraflarını her bir paydaş için payları kadar karşılamak durumunda kalıyor. 


Bu davalar paydaşlar dışında 3.kişilere açılamıyor. Gayrimenkule ortak mülkiyet olarak sahip olan hissedarların mallarının aynen taksim edilmesi veya mahkemece satılarak bedellerinin hissedarlar arasında payları nispetinde paylaştırılmasına ortaklığın giderilmesi olarak ifade ediliyor.


Ortaklığın giderilmesi davasındaki amaç ortaklar arasında çıkan anlaşmazlıkların ve uyuşmazlıkların mahkeme yolu ile ortaklıklarının giderilerek çözülmesi olarak ifade ediliyor.


Paylaşma biçiminde uyuşma sağlanmadığı takdirde paydaşlardan birinin istemi üzerine hâkim, malın aynen bölünerek paylaştırılmasına, bölünen parçaların değerlerinin birbirine denk düşmemesi hâlinde eksik değerdeki parçaya para eklenerek denkleştirme sağlanmasına karar verir.


Bölme istemi durum ve koşullara uygun görülmezse ve özellikle paylı malın önemli bir değer kaybına uğramadan bölünmesine olanak yoksa, açık artırmayla satışa hükmolunur. 


Satışın paydaşlar arasında artırmayla yapılmasına karar verilmesi, bütün paydaşların rızasına bağlıdır. İzale-i şuyu davasında satış nasıl olur?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com