Ortaklığın giderilmesi nasıl olur?

Ortaklığın giderilmesi nasıl olur?

Posta yazarı Tamer Heper 'Bizim ‘izale-i şuyu’dan arsamız var. Çok ortaklı. Bu konu hakkında bilgi verebilir misiniz?' sorusunu cevapladı.Posta yazarı Tamer Heper 'Bizim ‘izale-i şuyu’dan arsamız var. Çok ortaklı. Bu konu hakkında bilgi verebilir misiniz?' sorusunu yanıtladı.

Bizim ‘izale-i şuyu’dan arsamız var. Çok ortaklı. Bu konu hakkında bilgi verebilir misiniz? l M.T.

***

Okuyucumun sorusunun tamamı bu. Çok ortaklı bir arsa var. Ortaklardan biri veya birkaçı izale-i şuyu talepli yani ‘ortaklığın giderilmesi’ talepli bir dava açmış. Okuyucum bu konu hakkında bilgi istiyor. İzale-i şuyu yani ortaklığın giderilmesinin kapsamı şudur: Çok ortaklı bir gayrimenkul vardır, bunlar artık ‘ortaklık giderilsin, gayrimenkul ortaklar arasında paylaşılsın, herkes kendi payını alsın, payına sahip olsun’ diye düşünülür. Bu düşüncede de yadırganacak bir husus yoktur, tabii bir düşüncedir. Bu taleple dava açılır ve hakimden gayrimenkulün ortaklar arasında paylaştırılması istenir.

Ortaklığın giderilmesi nasıl olur?

İyi ama her gayrimenkul ortaklar arasında bölüştürülemez ki. Düşünün; 3+1 daire var ve dört ortağı bulunuyor. Bunu nasıl paylaşırsın? İşte mahkeme buna bakar. Şayet bir arsa ve iki ortağı varsa ve mevzuat uygunsa arsayı ikiye böler, iki parsel oluşturur, her birini bir ortağa verir, ortaklık giderilir.

Peki 3+1 daire dört ortağa, hatta iki ortağa nasıl bölüştürülür? Bölüştürülemez. İşte bölüştürme imkanı olmayan hallerde, mahkeme satışa karar verir. O gayrimenkul satılır ve parası paylaştırılır. İşte ortaklığın giderilmesi konusu böyledir.

Ortaklığın giderilmesi nasıl olur?

Şayet satış kararı verildiyse ortaklar da satışa iştirak eder, satış açık artırma suretiyle yapılır ve en çok bedeli teklif eden, gayrimenkulün tamamına sahip olur. Okuyucumun sorusu bir arsa, arsalar ortak sayısı az ise bazı hallerde bölünebilir, ortak sayısı çok ise bölünemez.

Zira en az parsel alanı imar yasaları ile belirlenmiştir. Ortaklar arasında bölüştürülmesi halinde ortaya çok küçük parseller çıkacaksa, bölüştürme yapılmaz, arsanın satışına gidilir. Davada, ortaklığın giderilmesini talep edenler ‘davacı’, diğer ortaklar ise ‘davalı’ durumunda olur.

Ortaklığın giderilmesi davası nedir?