Ortaklığın giderilmesi davası nedir?

 Ortaklığın giderilmesi davası nedir?

Posta yazarı Tamer Heper '‘Ortaklığın giderilmesi’ talepli bir arsamız var. Uzun zamandır ihtilaflı. Yakınlarda e-Devlet’ten sorguladığımda, şöyle bir ibare yazmışlar: “3402 sayılı kanunun 22’nci maddesinin 2’nci fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir.” Bu ne demektir?' sorusunu cevapladı.
Posta yazarı Tamer Heper '‘Ortaklığın giderilmesi’ talepli bir arsamız var. Uzun zamandır ihtilaflı. Yakınlarda e-Devlet’ten sorguladığımda, şöyle bir ibare yazmışlar: “3402 sayılı kanunun 22’nci maddesinin 2’nci fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir.” Bu ne demektir? Ortaklığın giderilme davası, hisseler düzeltildikten sonra dört yıldır öyle duruyor. Satışa niye çıkmadı? Bazı işlemlerin mi yapılması gerekiyor? ' sorusunu yanıtladı.

‘Ortaklığın giderilmesi’ talepli bir arsamız var. Uzun zamandır ihtilaflı. Yakınlarda e-Devlet’ten sorguladığımda, şöyle bir ibare yazmışlar: “3402 sayılı kanunun 22’nci maddesinin 2’nci fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir.” Bu ne demektir? Ortaklığın giderilme davası, hisseler düzeltildikten sonra dört yıldır öyle duruyor. Satışa niye çıkmadı? Bazı işlemlerin mi yapılması gerekiyor? l H.M.

***

Okuyucumun yanıtını verebilmek için ilgili dosyaların incelenmesi şarttır. Ancak ben, 3402 sayılı kanunun 22’nci maddesinin 2’nci fıkrasının (a) bendinin anlamını açıklayayım. Bu bilginin okuyucuma ışık tutacağını tahmin ediyorum. Maddenin ilk paragrafı bir kısıtlama getiriyor.

Şöyle: “Evvelce tespit, tescil veya sınırlandırma suretiyle kadastro veya tapulaması yapılmış olan yerlerin, yeniden kadastrosu yapılamaz. Bu gibi yerler ikinci defa kadastroya tabi tutulmuşsa, ikinci kadastro bütün sonuçlarıyla hükümsüz sayılır ve Türk Medeni Kanunu’nun 1026’ncı maddesine göre işlem yapılır. Süresinde dava açılmadığı takdirde, ikinci defa yapılan kadastro, Tapu Sicil Müdürlüğü’nce re’sen iptal edilir.”

 Ortaklığın giderilmesi davası nedir?

***

Okuyucumu ilgilendiren paragraf ise bu sınırlamaya istisna getiriyor. Şöyle: “Tapulama, kadastro veya değişiklik işlemlerine ilişkin; sınırlandırma, ölçü, çizim ve hesaplamalardan kaynaklanan hataları gidermek üzere uygulama niteliğini kaybeden, teknik nedenlerle yetersiz kalan, eksikliği görülen veya zemindeki sınırları gerçeğe uygun göstermediği tespit edilen kadastro haritalarının, tekrar düzenlenmesi ve tapu sicilinde gerekli düzeltmelerin sağlanması amacıyla tapulama ve kadastro görmüş yerlerde,...” Yani birinci fıkra hükmü uygulanamayacağı belirtilerek, istisnai bir hak tanınmıştır.

***

Maddenin okuyucumu ilgilendiren bölümü budur. Ancak dosyanın bugüne kadar neden beklediğini yanıtlamanın tek şartı, dosyasının incelenme şartıdır ki bunu bir meslektaşımla işbirliği yaparak çözecektir.