Ortaklığın giderilmesi davası hangi mahkemede açılır?

Ortaklığın giderilmesi davası hangi mahkemede açılır? Ortaklığın giderilmesi davası hangi mahkemede açılır?

Bir taşınmaz maldaki ortak mülkiyet ya da kullanım hakkının ortaklar arasında paylaşılması veya satılması suretiyle sona erdirilmesi için açılan ortaklığın giderilmesi davası hangi mahkemede açılır?

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Ortaklığın giderilmesi davası hangi mahkemede açılır?

Ortaklığın giderilmesi davası bir diğer ifade ile izale-i şüyu; bir taşınmaz maldaki ortak mülkiyet veya kullanım hakkının ortaklar arasında paylaşılması veya satılması suretiyle sona erdirilmesi için açılıyor.


Ortaklığın giderilmesi davalarının konusu topluluk mülkiyet olup; Mülkiyet hakkı, toplumsal düzen içinde sınırlandırılmış ve belirlenmiş alanda bireyin sahip olduğu yetkilerin toplamına deniyor.


"Birlikte mülkiyet" Medeni Kanunumuzun 688-703. hükümleri arasında düzenleniyor. Medeni Kanun gereğince; Birşeye malik olan kimse hukuk düzeninin sınırları içinde, o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahip oluyor. 


Malik, malını haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı istihkak davası açabileceği gibi her türlü haksız elatmanın önlenmesini de dava edebiliyor. Bu hususta ortaklığın giderilmesi davası hangi mahkemede açılır? Ortaklığın giderilmesi davası nasıl açılır?


Ortaklığın giderilmesi davasında yetkili mahkeme..

Ortaklığın giderilmesi davası sulh hukuk mahkemelerinde görülüyor. Hakkında paydaşlığın giderilmesi davası açılacak olan taşınmaz hangi il ya da ilçe sınırlarında ise o yer sulh hukuk mahkemesi yetkili oluyor.


Ortaklığın giderilmesi davası nedir?

pus