Ortaklığın giderilmesi davası hangi durumlarda açılır?

Ortaklığın giderilmesi davası hangi durumlarda açılır? Ortaklığın giderilmesi davası hangi durumlarda açılır?

İzaleyi şuyu davası olarak da bilinen ortaklığın giderilmesi davası ortaklığa konu olan taşınmaz mallar hakkında açılabiliyor. Peki ortaklığın giderilmesi davası nedenleri nelerdir? Ortaklığın giderilmesi davası hangi durumlarda açılır?Ortaklığın giderilmesi davası hangi durumlarda açılır?

Ortaklığın giderilmesi davası Sulh Hukuk Mahkemelerinde açılan bir dava olarak karşmıza çıkıyor. Bu dava, ortaklığa konu olan taşınmaz mallar hakkında açılabiliyor. Peki ortaklığın giderilmesi davası nedenleri nelerdir?


İzaleyi şuyu davası olarak da bilinen ortaklığın giderilmesi davası, bir taşınmaz maldaki ortak mülkiyet veya kullanım hakkının ortaklar arasında paylaşılması veya satılması suretiyle sona erdirilmesi için açılıyor.


Dava ile ortaklar arasında çıkan anlaşmazlıkların ve uyuşmazlıkların mahkeme yolu ile ortaklıklarının giderilerek çözülüyor.


Diğer hissedarlara karşı açılan ortaklığın giderilmesi davasında yaşınmazın bölünebilir nitelikte olması halinde mahkemece taşınmazın aynen paylaştırılmasına, aksi durumda açık arttırma yolu ile satılmasına karar veriliyor.


Hakkında paydaşlığın giderilmesi davası açılacak olan taşınmaz hangi il ya da ilçe sınırlarında ise o yer sulh hukuk mahkemesi bu davada yetkili oluyor. Mahkemeye bir dilekçe ile başvuruda bulunulabiliyor. 


Ortaklığın giderilmesi davası harçları:

-Payları oranında:

Yargılama giderleri ve vekalet ücreti, taraflara "payları oranında" yükletiliyor. (6. HD. 28.11.2005 T., E: 2005/9580, K: 2005/10903)


- Bu davalarda vekili bulunan tüm taraflar yararına avukatlık ücreti taktiri gerekir. Vekili olanın davacı veya davalı safhında olmasının bir önemi yoktur.  (6 HD. 26.03.2002 T., E: 2002/1961, K: 2002/172)


- Bir taşınmazın satış sureti ile ortaklığın giderilmesinde, satış bedeli üzerinden binde 6 harç alnır.


Harç hesaplamasında taşınmazın keşifte belirlenen değeri değil, satış bedeli dikkate alınır. (6 HD. 31.01.2002 T., E: 2002/231, K: 2002/578) (HARÇLAR KANUNU EK-1 NOLU TARİFE)

 

- Taşınmazın hissedarla arasında "taksimine" dair olan hükümlerde, taksim edilen taşınmazın değeri üzerinden binde 2,4 oranında nispi harç alınır.


Ortaklığın giderilmesi davası dilekçesi örneği!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com