Ortaklığın giderilmesi davası hangi durumlarda açılmaz?

Ortaklığın giderilmesi davası hangi durumlarda açılmaz?

Paylı mülkiyete tabi taşınmazlarda, dava açılarak paylı mülkiyet ferdi mülkiyete dönüştürülebiliyor. Ancak, ortaklığın giderilmesi davası bazı durumlarda açılamıyor. Peki, ortaklığın giderilmesi davası hangi durumlarda açılmaz?Ortaklığın giderilmesi hangi durumlarda açılmaz?

İzalei şüyu davaları olarak bilinen paydaşlığın giderilmesi davaları taşınmaz mallardaki ortaklıkların giderilmesi için açılan bir dava türü olarak karşımıza çıkıyor.


Taşınır mallar ile taşınmaz mallar üzerindeki bir kısım mallar içinde bu davanın açılması mümkün oluyor. 


Paydaşlığın giderilmesi davasını paydaşlardan her biri ayrı ayrı açabileceği gibi birden fazla paydaş diğer paydaşlara karşı da açabiliyor. 


Davanın davalısı ise diğer paydaşlar olarak biliniyor. Davalı durumunda olan paydaşların da davacılar gibi taşınmazdaki ortaklığın ne şekilde giderilmesi gerektiğine ilişkin talepte bulunma hakları da bulunuyor. Peki, ortaklığın giderilmesi hangi durumlarda açılmaz?


Tapuda kayıtlı olmayan taşınmaz malların ortaklığının giderilmesi dava yolu ile istenemiyor. 


Ortaklığın giderilmesi taşınmazın tamamı için söz konusu oluyor. Belirli bir payın ortaklığının giderilmesi mümkün olmuyor.


Tapu kaydında, ortaklarca şüyuun idame mükellefiyeti veya kooperatiflerce yapılan binalar için Kooperatif Tüzüğüne devrin imkansızlığı konmuşsa, bu gibi hallderde ortaklığın giderilmesi istenemiyor. 


Ortak mülkiyet devamlı bir amaca tahsis edilmişse, o tahsis devam ettiği sürece ortaklığın giderilmesi istenemiyor.  Bu tahsis M.K md.627 uyarınca azami 10 yıl olabiliyor. Ancak iki taşınmaz arasında tahsis edilen ve sübjektif ayni haklara konu olan mallarda süre ile sınırlı olmaksızın hiçbir zaman ortaklığın giderilmesi talep edilemiyor. 


Kamulaştırılan taşınmazlarda buna ilişkin karar ilgililere tebliğ edildikten sonra o taşınmazın devir ve temliki(mülk sahibi edindirme) yapılamayacağından bu durumdaki taşınmazların satış yoluyla ortaklığının giderilmesi istenemiyor. 


Ortaklığın giderilmesi davasını kim açar?


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com