27 / 05 / 2022

Ortaklığın giderilmesi davasını kim açar?

Ortaklığın giderilmesi davasını kim açar?

Paylı mülkiyete tabi taşınmazlarda, paydaşların tümü oybirliği ile yapacakları sözleşme ile ortaklığı giderebiliyor. Peki, ortaklığın giderilmesi davasını kim açar?Ortaklığın giderilmesi davasını kim açar?

Paylı mülkiyete tabi taşınmazlarda, paydaşların tümü oybirliği ile yapacakları sözleşme ile ortaklığı giderebiliyor ve paylı mülkiyeti ferdi mülkiyete dönüştürebiliyor. 


Ortaklığın giderilmesi davasında, taşınmazda hissedarların mallarının aynen pay edilmesi ya da mahkemece satılarak bedellerinin hissedarlar arasında payları ölçüsünde paylaştırılmasına deniyor. Taşınır ve taşınmaz mal veya hakkın paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ait davalar sulh hukuk mahkemelerinde açılıyor. Peki, ortaklığın giderilmesi davasını kimler açabilir?Dava açma hakkı olanlar!

Paydaşlığın giderilmesi davasında dava açma hakkı paydaşlara ait oluyor. Türk Medeni Kanunu 698/I’e göre paydaşlardan her biri malın paylaşılmasını isteyebiliyor. Bu maddeye göre paydaşlığın giderilmesi davası açabilecek kişiler taşınmaz malın paydaşı olan kişiler olarak karşımıza çıkıyor. 


Paydaşlığın giderilmesi davasını paydaşlardan her biri ayrı ayrı açabileceği gibi birden fazla paydaş diğer paydaşlara karşı da açabiliyor.  Davanın davalısı ise diğer paydaşlar oluyor. Davalı durumunda olan paydaşların da davacılar gibi taşınmazdaki ortaklığın ne şekilde giderilmesi gerektiğine ilişkin talepte bulunma hakları bulunuyor.


Ortaklığın giderilmesi davasında satış!


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com