Kira artış davasını kim açar?

Kira artış davasını kim açar?

Kiracılık Hukuku gereğince kira bedelinin belirlenmesine ilişkin dava her zaman açılabiliyor. Peki, kira artış davasını kim açar? Kiracı mı? Mal sahibi mi? İşte yanıtı..


Kira artış davasını kim açar?

Ev ve işyeri gibi gayrimenkul kiralamalarında kira bedelinin belirlenmesi ve yapılacak artış için dava açılabiliyor. Kira artış davası Sulh Hukuk Mahkemesinde açılıyor.


Kiracılık Hukuku gereğince kira bedelinin belirlenmesine ilişkin dava her zaman açılabiliyor. Peki, kira artış davasını kim açar? Kiracı mı? Mal sahibi mi?


Kira artış davasını genellikle mal sahipleri açıyor. İstemeleri halinde kiracılar da bu davayı açabiliyor.


Bu dava, yeni dönemin başlangıcından en geç otuz gün önceki bir tarihte açıldığı ya da kiraya veren tarafından bu süre içinde kira bedelinin artırılacağına ilişkin olarak kiracıya yazılı bildirimde bulunulmuş olması koşuluyla, izleyen yeni kira dönemi sonuna kadar açıldığı takdirde, mahkemece belirlenecek kira bedeli, bu yeni kira döneminin başlangıcından itibaren kiracıyı bağlar.


Dilekçe örneği:


..........… HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNEDAVACI              :

VEKİLİ              :

DAVALI              :

KONU                : Kira bedelinin tespiti talebinden ibarettir.AÇIKLAMALAR        :


1- Davalı …/…/… tarihli kira sözleşmesi gereği müvekkilimin maliki bulunduğu taşınmazda aylık …TL kira karşılığı oturmaktadır.


2- Davalının ödemekte bulunduğu kira bedeli emsallerinin çok altında olduğundan müvekkil davalı kiracıya ……. tarihindeki ihtarname ile kira bedeli artırımı hakkındaki isteğini bildirmiş olmasına rağmen davalı buna yanaşmamıştır.


3- Aylık kira bedelinin toptan eşya ve geçim endeksleri ve ekonomik esaslar göz önünde tutularak  rayiç bedellere uygun bir oranda tespit edilebilmesi ve …….TL sına çıkarılmasını talep için sayın Mahkemenize başvurma mecburiyetimiz doğmuştur.


H. NEDENLER                : .... Sayılı kanun ve ilgili mevzuat .


H. DELİLLER                : Kira sözleşmesi, ihtarname, bilirkişi incelemesi ve sair yasal deliller.


SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda arz ettiğim  nedenlerden dolayı yargılama yapılarak kiralananın aylık kira bedelinin …TL.sı olarak tespitine, işbu kira bedelinin …/…/…tarihinde başlayan kira döneminden itibaren geçerli sayılmasına,yargılama giderlerinin ve ücreti vekaletin davalıya tahmiline  karar verilmesini saygıyla vekaleten  dilerim. …/…/….


Davacı Vekili

Av.
2016 yılında kiracıya ne kadar zam yapılır?
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com