İzale-i şuyu davası hangi durumlarda açılmaz?

İzale-i şuyu davası hangi durumlarda açılmaz?İzale-i şuyu taşınmaz üzerinde hak sahibi olan malikler arasında anlaşmazlıkların çıkmasını engellemek için ortaklığın devlet eliyle ortadan kaldırılmasına deniyor. Peki, izale-i şuyu davası hangi durumlarda açılmaz?


İzale-i şuyu davası hangi durumlarda açılmaz?

Taşınmaz üzerinde hak sahibi olan malikler arasında anlaşmazlıkların çıkmasını engellemek için  ortaklığın devlet eliyle ortadan kaldırılması yöntemine izale-i şuyu deniyor. 


İzale-i şuyu davası taşınır ya da taşınmaz mallar için bağlı bulunulan sulh hukuk mahkemelerinde , davacı dışında kalan paydaşlara karşı açılıyor. 


İzale-i şuyu davası ile ilgili gerekli açıklamalara Türk Medeni kanunu'nda yer veriliyor. İlgili Kanun Maddesi aşağıda yer alıyor;


"Madde 699: Paylaşma, malın aynen bölüşülmesi veya pazarlık ya da artırmayla satılarak bedelinin bölüşülmesi biçiminde gerçekleştirilir.

Paylaşma biçiminde uyuşma sağlanamazsa, paydaşlardan birinin istemi üzerine hâkim, malın aynen bölünerek paylaştırılmasına, bölünen parçaların değerlerinin birbirine denk düşmemesi halinde eksik değerdeki parçaya para eklenerek denkleştirme sağlanmasına karar verir.


Bölme istemi durum ve koşullara uygun görülmezse ve özellikle paylı malın önemli bir değer kaybına uğramadan bölünmesine olanak yoksa, açık artırmayla satışa hükmolunur. Satışın paydaşlar arasında artırmayla yapılmasına karar verilmesi, bütün paydaşların rızasına bağlıdır."İzale-i şuyu davası açıldığı takdirde, davalının bu durum karşısında, ortaklığın giderilmesini istememesi durumunda bunu beyan etmesi sonucu değiştirmiyor. İzale-i şuyu davası açıldığı takdirde, sonuç baştan belli oluyor, ortaklık feshediliyor.


Hangi durumlarda izale-i şuyu davası açılamaz?


1. Tapuda kayıtlı olmayan taşınmaz için bu dava açılamaz.

2. Ortaklığın giderilmesi tüm paylar için geçerli olur. 

3. Taşınmaz mallar dışında taşınır mallardaki ortaklığın giderilmesi davası açılır. 

4. Kooperatiflerde, Kooperatif Tüzüğünde yer almıyor ise ortaklığın giderilmesi davası açılamaz.

5. Ortaklığın devamı için sözleşmede 10 yılı geçmemek kaydı ile bir zaman belirtilir. Bu 10 yıllık süre içerisinde bu davaya söz konusu olur.

6. Kamu mallarında ortaklık giderilmez.

7. İnşaatın devam  ettiği taşınmaz mallarda böyle bir talepte bulunulamaz.İzale-i şuyu davası kime karşı açılır?Öznur YASLI/Emlakkulisi.com