İzale-i şuyu davası hangi durumlarda açılır?

İzale-i şuyu davası hangi durumlarda açılır?İzale-i şuyu; taşınmaza ortak mülkiyet olarak sahip olan hissedarların mallarının aynen taksim edilmesi işlemine deniyor. Peki, izale-i şuyu davası hangi durumlarda açılır?


İzale-i şuyu davası hangi durumlarda açılır?


Taşınmaza ortak mülkiyet olarak sahip olan hissedarların mallarının aynen taksim edilmesi veya mahkemece satılarak bedellerinin hissedarlar arasında payları nispetinde paylaştırılmasına izale-i şuyu deniyor. 


Ortak malın taksimi aynen mümkün olmuyor ise mahkemece satılarak bedellerinin paylaştırılacağı M.K 628 maddesinde belirtilşyor. İzale-i şuyu davasında temel amaç ortaklar arasında çıkan anlaşmazlıkların ve uyuşmazlıkların mahkeme yolu ile ortaklıklarının giderilerek çözülmesi olarak karşımıza çıkyor.


Söz konusu taşınmazın bölünebilir nitelikte olması halinde mahkemece taşınmazın aynen paylaştırılmasına,aksi durumda açık arttırma yolu ile satılmasına karar veriliyor. 


Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun “Sulh hukuk mahkemelerinin görevi” başlıklı 4. maddesinin b bendinde sulh hukuk mahkemelerinin taşınır ve taşınmaz mal veya hakkın paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin davalara bakacakları yazılı. Bu sebeple dava sulh hukuk mahkemesinde açılıyor. 


İzale-i şuyu davası hangi durumlarda açılır?

Örneğin bir gayrimenkul birden fazla kişiye miras olarak kaldığını düşünelim. Mirasçılardan bir kısmı mülkü satmak, diğer bir kısmı da saklamak, beklemek istiyor. 


Bu durumda, ortaklar, ortak mülkleri konusunda karar veremezlerse İzale-i Şuyu, yani ortaklığı giderme isteyebiliyor. Bu istek durumunda, devlet eliyle, ortaklı mülk ilanla satışa çıkartılıyor ve satış bedeli ortaklar arasında paylaştırılıyor. Ortaklardan her hangi birisi de satın almak için, İzale-i Şuyu'ya katılabiliyor. 


İzale-i şuyu davası ne zaman sonuçlanır?Öznur YASLI/Emlakkulisi.com