İzale-i şuyu davası kime karşı açılır?

İzale-i şuyu davası kime karşı açılır?Taşınmazda hissedarların mallarının aynen pay edilmesi ya da mahkemece satılarak bedellerinin hissedarlar arasında payları ölçüsünde paylaştırılmasına izale-i şuyu deniyor. Peki, izale-i şuyu davası kime karşı açılır?


İzale-i şuyu davası kime karşı açılır?

Taşınmazda hissedarların mallarının aynen pay edilmesi ya da mahkemece satılarak bedellerinin hissedarlar arasında payları ölçüsünde paylaştırılmasına izale-i şuyu deniyor. Taşınır ve taşınmaz mal veya hakkın paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ait davalar sulh hukuk mahkemelerinde açılıyor. 


Ortaklığın giderilmesi davasını taşınmaz malda tapu ile malik olan paydaş veya paydaşların açması gerekiyor. Davayı taşınmaz hissedarları dışında herhangi bir şahıs veya tüzel kurum açamıyor. 

Örneğin, taşınmaz hissedarlarından birinin bir gıda şirketine borcu var. Gıda şirketi bu borcun tahsili için alacaklı olduğu kişinin arsasına borcu ölçüsünde haciz koyabilmesine rağmen izaleyi şuyu davası açıp arsayı sattıramıyor. 


Gıda şirketinin şahsın hissesine koyacağı haciz sadece arsa satıldığında şahsın varsa diğer alacaklıları arasında öncelik kazanmasını ve borcunun daha kolay tahsilini sağlıyor. 


Ortaklığın giderilmesi davalarında davaya konu olan taşınmaz malın kirada olması, hacizli veya ipotekli bulunması, üzerinde irtifak veya intifa hakkı olması, geçerli satış vaadi sözleşmesi ile veya haricen satılmış bulunması bu davaların görülmesine mani olmuyor.  Ancak bütün paydaşlar taşınmazı belirli bir süre bir şahsa kiralamışlarsa kira süresince ortaklığın giderilmesi davası açılamıyor. 


İzale-i şuyu davası kime karşı açılır?

Bu dava, davacı dışında kalan paydaşlara karşı açılıyor.  Bütün paydaşların davacı olarak gösterilmesi şartı davanın sürecini etkiliyor.  Dava masrafları her bir paydaş için payları kadar karşılamak zorunluluğu bulunuyor. Bu davalar paydaşlar dışında 3.kişilere açılamıyor. 


İzale-i şuyu davası hangi durumlarda açılır?Öznur YASLI/Emlakkulisi.com