Mirasın reddi davası kime karşı açılır?

Mirasın reddi davası kime karşı açılır? Mirasın reddi davası kime karşı açılır?

Kanunen yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddedebiliyor. Mirasın reddi için bir dava açılabiliyor. Peki, mirasın reddi davası kime karşı açılır? Mirasın reddi davası nasıl ve ne zaman açılır?Mirasın reddi davası kime karşı açılır?

Kanunen yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddedebiliyor. Ölümü tarihinde mirasbırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılıyor. 


Mirasın reddi için bir dava açılabiliyor. Peki, mirasın reddi davası kime karşı açılır? Mirasın reddi davası nasıl ve ne zaman açılır?


Mirasın reddi, mirasçılar tarafından sulh mahkemesine sözlü veya yazılı beyanla yapılıyor. Reddin kayıtsız ve şartsız olması gerekiyor.


Sulh hâkimi, sözlü veya yazılı ret beyanını bir tutanakla tespit ediyor. Süresi içinde yapılmış olan ret beyanı, mirasın açıldığı yerin sulh mahkemesince özel kütüğüne yazılır ve reddeden mirasçı isterse kendisine reddi gösteren bir belge veriliyor.


Tutanağın ve kütüğün nasıl tutulacağı tüzükle düzenleniyor.


Reddi miras için dilekçe örneği:


……………… SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE


DAVACI:

DAVALI:

KONU : Mirasın reddi istemimizin sunulmasından ibarettir.AÇIKLAMALAR


Dedem …………………, geçirdiği kalp krizi neticesinde …/…/….. tarihinde vefat etmiştir. Geride bıraktığı üç mirasçısından biriyim.


Muris, sağ iken pek çok harcamalar yapmış ve malvarlığını çok aşacak düzeyde borç altına girmiştir.


Bu nedenle de, mirasın reddini talep etmek zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER: MK, HMK, ilgili mevzuat.


HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kaydı, tanık beyanları.


NETİCE ve TALEP: Açıklanan nedenlerle murisin bıraktığı mirası reddettiğime ilişkin talebimin kabulüne karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 


…/…/…

Davacı


Vergi borcu mirasın reddi!
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com