07 / 07 / 2022

Ortaklığın giderilmesi davası kime karşı açılır?

Ortaklığın giderilmesi davası kime karşı açılır?

Paylı mülkiyete sahip olan paydaşlardan her biri, paylı mülkiyeti devam ettirme yükümlülüğü bulunmadıkça, malın paylaşılmasını isteyebiliyor. Peki, ortaklığın giderilmesi davası kime karşı açılır?Ortaklığın giderilmesi davası kime karşı açılır?

Paylı mülkiyete sahip olan paydaşlardan her biri, paylı mülkiyeti devam ettirme yükümlülüğü bulunmadıkça, malın paylaşılmasını isteyebiliyor. Bunun için ilgili taşınmaz mal hangi ilçedeyse oranın Sulh Hukuk Mahkemesine dava açabiliyor. 


Bu hak, hukukî bir işlemle en çok on yıllık süre ile sınırlandırılabiliyor. Taşınmazlarda paylı mülkiyetin devamına ilişkin sözleşmeler, resmî şekle bağlıdır ve tapu kütüğüne şerh verilebiliyor.


Bölme istemi durum ve koşullara uygun görülmezse ve özellikle paylı malın önemli bir değer kaybına uğramadan bölünmesine olanak yoksa, açık artırmayla satışa hükmolunuyor. 


Satışın paydaşlar arasında artırmayla yapılmasına karar verilmesi, bütün paydaşların rızasına bağlı oluyor. Peki, ortaklığın giderilmesi davası kime karşı açılır?


Ortaklığın giderilmesi davası, davacıların dışında kalan paydaşlar aleyhine açılır. Davda bütün paydaşların davalı olarak gösterilmesi gerekiyor. Aksi durumda, davalı olarak gösterilmeyenler varsa onların da davaya dahil ediliyor.


Ortaklığın giderilmesi davalarında her paydaş payı oranında hakka sahip olduğundan şekil bakımdan davaya dahil edilmeleri gerekiyor.Ortaklığın giderilmesi davası yetkili mahkeme!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com