Ortaklığın giderilmesi davası yetkili mahkeme!

Ortaklığın giderilmesi davası yetkili mahkeme! Ortaklığın giderilmesi davası yetkili mahkeme!

Bir taşınmaz maldaki ortak mülkiyet veya kullanım hakkının ortaklar arasında paylaşılması veya satılması suretiyle sona erdirilmesi için Ortaklığın giderilmesi davası açılıyor. Peki, ortaklığın giderilmesi davası yetkili mahkeme hangisidir?Ortaklığın giderilmesi davası yetkili mahkeme!

Bir taşınmaz maldaki ortak mülkiyet veya kullanım hakkının ortaklar arasında paylaşılması veya satılması suretiyle sona erdirilmesi için Ortaklığın giderilmesi davası açılıyor.


Dava ile,  hissedarların mallarının aynen taksim ediliyor veya mahkemece satılarak bedellerinin hissedarlar arasında payları nispetinde paylaştırılıyor. Peki, ortaklığın giderilmesi davası yetkili mahkeme hangisidir?


Ortaklığın giderilmesi davası sulh hukuk mahkemelerinde görülüyor. Hakkında paydaşlığın giderilmesi davası açılacak olan taşınmaz hangi il ya da ilçe sınırlarında ise o yer sulh hukuk mahkemesi yetkili oluyor.


Ortaklığın giderilmesi dava masrafları:

-Payları oranında:

Yargılama giderleri ve vekalet ücreti, taraflara "payları oranında" yükletiliyor. (6. HD. 28.11.2005 T., E: 2005/9580, K: 2005/10903)


- Bu davalarda vekili bulunan tüm taraflar yararına avukatlık ücreti taktiri gerekir. Vekili olanın davacı veya davalı safhında olmasının bir önemi yoktur.  (6 HD. 26.03.2002 T., E: 2002/1961, K: 2002/172)


- Bir taşınmazın satış sureti ile ortaklığın giderilmesinde, satış bedeli üzerinden binde 6 harç alnır.


Harç hesaplamasında taşınmazın keşifte belirlenen değeri değil, satış bedeli dikkate alınır. (6 HD. 31.01.2002 T., E: 2002/231, K: 2002/578) (HARÇLAR KANUNU EK-1 NOLU TARİFE)

 

- Taşınmazın hissedarla arasında "taksimine" dair olan hükümlerde, taksim edilen taşınmazın değeri üzerinden binde 2,4 oranında nispi harç alınır.


İştirak halinde mülkiyet ortaklığın giderilmesi davası!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com