Ortaklığın giderilmesi davası nedir?

Ortaklığın giderilmesi davası nedir? Ortaklığın giderilmesi davası nedir?

Gayrimenkule ortak mülkiyet olarak sahip olan hissedarlar, bir diğer hissedarlara karşı ortaklığın giderilmesi davası açabiliyor. Peki ortaklığın giderilmesi davası nedir? Ortaklığın giderilmesi davası nasıl açılır?Ortaklığın giderilmesi davası nedir?

Gayrimenkule ortak mülkiyet olarak sahip olan hissedarların mallarının aynen taksim edilmesi veya mahkemece satılarak bedellerinin hissedarlar arasında payları nispetinde paylaştırılmasına izale-i şuyu (ortaklığın giderilmesi) olarak ifade ediliyor.


Medeni Kanun'da ortak malın taksimi aynen mümkün olmuyor ise mahkemece satılarak bedellerinin paylaştırılacağı belirtiliyor.

 

Ortaklığın giderilmesi davasındaki amaç ortaklar arasında çıkan anlaşmazlıkların ve uyuşmazlıkların mahkeme yolu ile ortaklıklarının giderilerek çözülmesi olarak karşımıza çıkıyor.


Söz konusu taşınmazın bölünebilir nitelikte olması halinde mahkemece taşınmazın aynen paylaştırılmasına, aksi durumda açık arttırma yolu ile satılmasına karar veriliyor.


Ortaklığın giderilmesi davası sulh hukuk mahkemelerinde görülüyor. Hakkında paydaşlığın giderilmesi davası açılacak olan taşınmaz hangi il ya da ilçe sınırlarında ise o yer sulh hukuk mahkemesi yetkili oluyor.

 

Paydaşlığın giderilmesi davasında dava açma hakkı paydaşlara aittir. Türk Medeni Kanunu 698/I’e göre paydaşlardan her biri malın paylaşılmasını isteyebilir. Bu maddeye göre paydaşlığın giderilmesi davası açabilecek kişiler taşınmaz malın paydaşı olan kişilerdir. 


Paydaşlar Sulh Hukuk Mahkemesine bir dilekçe ile müracaatta bulunabiliyor. Ortaklığın giderilmesi davası dilekçe örneği aşağıda yer alıyor:


Ortaklığın giderilmesi dava dilekçesi


SULH HUKUK MAHKEMESİNE

........DAVACI..............:


VEKİLİ................:


DAVALILAR..........:


DAVA KONUSU......:İzale_i Şüyu(Ortaklığın giderilmesi)


DAVA DEĞERİ........:


AÇIKLAMLAR.........:


Babam ../../.. tarihinde vefat etti.Geriye miras olarak Erzincan ili,Merkez ilçesi ,İnönü Mahallesi,...ada,...pafta ....parselde kayıtlı bulunan ev kaldı.Bu taşınmaza iştirak halinde malik bulunmaktayız.Kardeşlerimle anlaşarak anılan taşınmazı paylaşma imkanımız olmamıştır.

Söz konusu taşınmazın ayni taksimi mümkün olmadığından satış yolu ile ortaklığın giderilmesini istiyorum.

Yine aramızda anlaşarak bu konuyu çözemediğimiz için söz konusu taşınmazın satılmak sureti ile ortaklığın giderilmesini istemek zarureti hasıl olmuştur.


DELİLLER.............:Her türlü delil


HUKUKİ NEDENLER..:TMK m.651 ve ilgili yasal mevzuat


SONUÇ VE İSTEM...:Yukarıda açıklanan nedenlerle,babamdan intikal eden Erzincan ili Merkez ilçesi,İnönü Mahallesi ,...ada,..pafta,parselde kayıtlı bulunan taşınmaz maldaki ortaklığın ayni taksimi mümkün olmadığından taşınmazın satışı suretiyle giderilmesine,masrafların ortaklar arasında paylaştırılmasına karar verilmesini arz ve talep ederim.


İntifa hakkı ortaklığın giderilmesi!