Ortaklığın giderilmesi davası harcı ne kadar?

Ortaklığın giderilmesi davası harcı ne kadar? Ortaklığın giderilmesi davası harcı ne kadar?

Taşınmazın ortaklar arasında paylaşılması veya satılması suretiyle sona erdirilmesi için açılan ortaklığın giderilmesi davasında yargılama masraflarına tüm hissedarların katılması gerekiyor. Peki, ortaklığın giderilmesi davası harcı ne kadar?

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Ortaklığın giderilmesi davası harcı ne kadar?

Bir taşınmaz maldaki ortak mülkiyet veya kullanım hakkının ortaklar arasında paylaşılması veya satılması suretiyle sona erdirilmesi için açılan ortaklığın giderilmesi davasında, yargılama masraflarına tüm hissedarların katılması gerekiyor. 


Sulh hukuk mahkemelerinde açılabilen dava için yetki; hakkında paydaşlığın giderilmesi davası açılacak olan taşınmaz hangi il ya da ilçe sınırlarında ise o yer sulh hukuk mahkemesinde oluyor. Peki, ortaklığın giderilmesi davası harcı ne kadar? Ortaklığın giderilmesi davası harcı nasıl hesaplanır?


Ortaklığın giderilmesi davalarında, kazanan ve kaybeden taraftan söz edilemiyor. Söz konusu davada ödenecek harç dağılımı şu şekilde yapılıyor:


Ortaklığın giderilmesi davası harçları:

-Payları oranında:

Yargılama giderleri ve vekalet ücreti, taraflara "payları oranında" yükletiliyor. (6. HD. 28.11.2005 T., E: 2005/9580, K: 2005/10903)


- Bu davalarda vekili bulunan tüm taraflar yararına avukatlık ücreti taktiri gerekir. Vekili olanın davacı veya davalı safhında olmasının bir önemi yoktur.  (6 HD. 26.03.2002 T., E: 2002/1961, K: 2002/172)


- Bir taşınmazın satış sureti ile ortaklığın giderilmesinde, satış bedeli üzerinden binde 6 harç alnır.


Harç hesaplamasında taşınmazın keşifte belirlenen değeri değil, satış bedeli dikkate alınır. (6 HD. 31.01.2002 T., E: 2002/231, K: 2002/578) (HARÇLAR KANUNU EK-1 NOLU TARİFE)

 

- Taşınmazın hissedarla arasında "taksimine" dair olan hükümlerde, taksim edilen taşınmazın değeri üzerinden binde 2,4 oranında nispi harç alınır.


Ortaklığın giderilmesi davası dilekçesi örneği


pus