Ortaklığın giderilmesi dava masrafları!

Ortaklığın giderilmesi dava masrafları!Ortaklığın giderilmesi davası, taşınmaz hangi il ya da ilçe sınırlarında ise o yerin sulh hukuk mahkemesinde açılıyor. Peki, ortaklığın giderilmesi dava masrafları ne kadar? Ortaklığın giderilmesi dava masraflarını kim öder?


Ortaklığın giderilmesi dava masrafları!

Taşınmaz mala ortak mülkiyet olarak sahip olan hissedarların mallarının aynen taksim edilmesi veya mahkemece satılarak bedellerinin hissedarlar arasında payları nispetinde paylaştırılması için açılan dava ortaklığın giderilmesi davası oluyor.


Dava, taşınmaz hangi il ya da ilçe sınırlarında ise o yerin sulh hukuk mahkemesinde açılıyor. Bu davada kazanan ve kaybeden taraftan olmaması nedeniyle ortaklığın giderilmesi dava masraflarını tüm taraflar ödüyor.


Ortaklığın giderilmesi dava masrafları:

-Payları oranında:

Yargılama giderleri ve vekalet ücreti, taraflara "payları oranında" yükletiliyor. (6. HD. 28.11.2005 T., E: 2005/9580, K: 2005/10903)


- Bu davalarda vekili bulunan tüm taraflar yararına avukatlık ücreti taktiri gerekir. Vekili olanın davacı veya davalı safhında olmasının bir önemi yoktur.  (6 HD. 26.03.2002 T., E: 2002/1961, K: 2002/172)


- Bir taşınmazın satış sureti ile ortaklığın giderilmesinde, satış bedeli üzerinden binde 6 harç alnır.


Harç hesaplamasında taşınmazın keşifte belirlenen değeri değil, satış bedeli dikkate alınır. (6 HD. 31.01.2002 T., E: 2002/231, K: 2002/578) (HARÇLAR KANUNU EK-1 NOLU TARİFE)

 

- Taşınmazın hissedarla arasında "taksimine" dair olan hükümlerde, taksim edilen taşınmazın değeri üzerinden binde 2,4 oranında nispi harç alınır.
Ortaklığın giderilmesi davası hangi durumlarda açılır?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com