Ortaklığın giderilmesi dava süreci!

Ortaklığın giderilmesi dava süreci!

Ortaklığın giderilmesi davası ile paylı mülkiyete sahip olan paydaşlardan her biri, paylı mülkiyeti devam ettirme yükümlülüğü bulunmadıkça, malın paylaşılmasını isteyebiliyor. Peki, ortaklığın giderilmesi dava süreci nasıl işler?Ortaklığın giderilmesi dava süreci!

Ortaklığın giderilmesi davası ile paylı mülkiyete sahip olan paydaşlardan her biri, paylı mülkiyeti devam ettirme yükümlülüğü bulunmadıkça, malın paylaşılmasını isteyebiliyor.


İzale-i şuyu davası olarak da bilinen bu davada ortak malın taksimi aynen mümkün olmuyor ise mahkemece satılarak bedellerinin paylaştırılacağı belirtiliyor.


Ortaklığın giderilmesi davası sulh hukuk mahkemelerinde görülüyor. Hakkında paydaşlığın giderilmesi davası açılacak olan taşınmaz hangi il ya da ilçe sınırlarında ise o yer sulh hukuk mahkemesi yetkili oluyor. Peki, ortaklığın giderilmesi dava süreci nasıl işler?


Ortaklığın giderilmesi dava süreci..

Ortaklığın giderilmesi davasında paylaşma biçiminde uyuşma sağlanmadığı takdirde paydaşlardan birinin istemi üzerine hâkim, malın aynen bölünerek paylaştırılmasına, bölünen parçaların değerlerinin birbirine denk düşmemesi hâlinde eksik değerdeki parçaya para eklenerek denkleştirme sağlanmasına karar veriyor.


Bölme istemi durum ve koşullara uygun görülmezse ve özellikle paylı malın önemli bir değer kaybına uğramadan bölünmesine olanak yoksa, açık artırmayla satışa hükmolunuyor. 


Satışın paydaşlar arasında artırmayla yapılmasına karar verilmesi, bütün paydaşların rızasına bağlı oluyor.İzale-i şuyu davası açma dilekçesi!


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com