Ortaklığın giderilmesi dava masrafları 2015!

Ortaklığın giderilmesi dava masrafları 2015!Ortaklığın giderilmesi için dava sulh hukuk mahkemesinde açılıyor. Dava masrafları tüm hissedarlar tarafından ödeniyor. Peki, ortaklığın giderilmesi dava masrafları nasıl karşılanır?


Ortaklığın giderilmesi dava masrafları 2015!

Ortaklığın giderilmesi için dava sulh hukuk mahkemesinde açılıyor. Bu davada ortak mülkiyet olarak sahip olan hissedarların mallarının aynen taksim edilmesi veya mahkemece satılarak bedellerinin hissedarlar arasında payları nispetinde paylaştırılması için açılan dava ortaklığın giderilmesi isteniyor.


Davaua konu olan taşınmaz hangi il ya da ilçe sınırlarında ise o yerin sulh hukuk mahkemesi yetkili mahkeme oluyor. 


Dava masrafları davayı açan malik tarafından değil, tüm hissedarlar tarafından ödeniyor. Peki, ortaklığın giderilmesi dava masrafları nasıl karşılanır?


Ortaklığın giderilmesi dava masrafları

-Payları oranında:

Yargılama giderleri ve vekalet ücreti, taraflara "payları oranında" yükletiliyor. (6. HD. 28.11.2005 T., E: 2005/9580, K: 2005/10903)


- Bu davalarda vekili bulunan tüm taraflar yararına avukatlık ücreti taktiri gerekir. Vekili olanın davacı veya davalı safhında olmasının bir önemi yoktur.  (6 HD. 26.03.2002 T., E: 2002/1961, K: 2002/172)


- Bir taşınmazın satış sureti ile ortaklığın giderilmesinde, satış bedeli üzerinden binde 6 harç alnır.


Harç hesaplamasında taşınmazın keşifte belirlenen değeri değil, satış bedeli dikkate alınır. (6 HD. 31.01.2002 T., E: 2002/231, K: 2002/578) (HARÇLAR KANUNU EK-1 NOLU TARİFE)

 

- Taşınmazın hissedarla arasında "taksimine" dair olan hükümlerde, taksim edilen taşınmazın değeri üzerinden binde 2,4 oranında nispi harç alınır.Ortaklığın giderilmesi davası yetkili mahkeme!
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com