Ortaklığın giderilmesi davası masrafları 2016!

Ortaklığın giderilmesi davası masrafları 2016!

Ortaklığın giderilmesi davasında kazanan ve kaybeden taraftan olmaması nedeniyle ortaklığın giderilmesi dava masraflarını tüm taraflar ödüyor. Peki, ortaklığın giderilmesi davası masrafları 2016 nelerdir?Ortaklığın giderilmesi davası masrafları 2016!

Taşınmaza ortak mülkiyet olarak sahip olan hissedarların mallarının aynen taksim edilmesi veya mahkemece satılarak bedellerinin hissedarlar arasında payları nispetinde paylaştırılması için açılan dava ortaklığın giderilmesi davası oluyor.


İzale-i şuyu olarak da bilinen ortaklığın giderilmesi davasını hissedarlardan biri açabiliyor. Bu dava diğer hissedarlara karşı açılıyor.


Davalı durumunda olan paydaşların da davacılar gibi taşınmazdaki ortaklığın ne şekilde giderilmesi gerektiğine ilişkin talepte bulunma hakları bulunuyor.


Dava, taşınmaz hangi il ya da ilçe sınırlarında ise o yerin sulh hukuk mahkemesinde açılıyor.


Ortaklığın giderilmesi davası masrafları 2016

Bu davada kazanan ve kaybeden taraftan olmaması nedeniyle ortaklığın giderilmesi dava masraflarını tüm taraflar ödüyor. -Payları oranında: Yargılama giderleri ve vekalet ücreti, taraflara "payları oranında" yükletiliyor. (6. HD. 28.11.2005 T., E: 2005/9580, K: 2005/10903)


- Bu davalarda vekili bulunan tüm taraflar yararına avukatlık ücreti taktiri gerekir. Vekili olanın davacı veya davalı safhında olmasının bir önemi yoktur.  (6 HD. 26.03.2002 T., E: 2002/1961, K: 2002/172)


- Bir taşınmazın satış sureti ile ortaklığın giderilmesinde, satış bedeli üzerinden binde 6 harç alnır.


Harç hesaplamasında taşınmazın keşifte belirlenen değeri değil, satış bedeli dikkate alınır. (6 HD. 31.01.2002 T., E: 2002/231, K: 2002/578) (HARÇLAR KANUNU EK-1 NOLU TARİFE)

 

- Taşınmazın hissedarla arasında "taksimine" dair olan hükümlerde, taksim edilen taşınmazın değeri üzerinden binde 2,4 oranında nispi harç alınır.


Ortaklığın giderilmesi davasında mahkeme 3 ay gibi süre içerisinde karara varabiliyor. Ancak davanın yargıtaya taşınması halinde bu süreç uzayabiliyor. 
Miras kalan arsa satışı nasıl yapılır 2016?
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com