Ortaklığın giderilmesi davası masrafları 2015!

Ortaklığın giderilmesi davası masrafları 2015!

Ortak mülkiyete konu olan taşınmazlarda anlaşmaya varılamadığı takdirde bu uyuşmazlık mahkeme yolu ile çözülebiliyor. Peki, açılan dava için ne kadar masraf yapılır? İşte ortaklığın giderilmesi davası masrafları 2015..Ortaklığın giderilmesi davası masrafları 2015!

Ortak mülkiyete konu olan taşınmazlarda anlaşmaya varılamadığı takdirde bu uyuşmazlık mahkeme yolu ile çözülebiliyor. Bunun için ortaklığın giderilmesi davası açılabiliyor.


Ortaklığın giderilmesi davasını hissedarlardan her biri ayrı ayrı açabileceği gibi birden fazla hissedar diğer paydaşlara karşı da açabiliyor.  Davanın davalısı ise diğer paydaşlar oluyor. 


Davalı durumunda olan paydaşların da davacılar gibi taşınmazdaki ortaklığın ne şekilde giderilmesi gerektiğine ilişkin talepte bulunma hakları bulunuyor.


Dava, taşınmaz hangi il ya da ilçe sınırlarında ise o yerin sulh hukuk mahkemesinde açılıyor. Bu davada kazanan ve kaybeden taraftan olmaması nedeniyle ortaklığın giderilmesi dava masraflarını tüm taraflar ödüyor. Peki, ortaklığın giderilmesi davası masrafları 2015 ne kadar?


Ortaklığın giderilmesi dava masrafları 2015..

-Payları oranında:

Yargılama giderleri ve vekalet ücreti, taraflara "payları oranında" yükletiliyor. (6. HD. 28.11.2005 T., E: 2005/9580, K: 2005/10903)


- Bu davalarda vekili bulunan tüm taraflar yararına avukatlık ücreti taktiri gerekir. Vekili olanın davacı veya davalı safhında olmasının bir önemi yoktur.  (6 HD. 26.03.2002 T., E: 2002/1961, K: 2002/172)


- Bir taşınmazın satış sureti ile ortaklığın giderilmesinde, satış bedeli üzerinden binde 6 harç alnır.


Harç hesaplamasında taşınmazın keşifte belirlenen değeri değil, satış bedeli dikkate alınır. (6 HD. 31.01.2002 T., E: 2002/231, K: 2002/578) (HARÇLAR KANUNU EK-1 NOLU TARİFE)

 

- Taşınmazın hissedarla arasında "taksimine" dair olan hükümlerde, taksim edilen taşınmazın değeri üzerinden binde 2,4 oranında nispi harç alınır.


Ortaklığın giderilmesi davasında mahkeme 3 ay gibi süre içerisinde karara varabiliyor. Ancak davanın yargıtaya taşınması halinde bu süreç uzayabiliyor. Sulh hukuk mahkemesi avukatlık ücreti 2015!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com