09 / 08 / 2022

Ortaklığın Giderilmesi Davası nedir? Ortaklığın Giderilmesi Davası nasıl açılır?

Ortaklığın Giderilmesi Davası nedir? Ortaklığın Giderilmesi Davası nasıl açılır?

Ortaklığın Giderilmesi Davası, ülkemizde genellikle miras hukuku bağlamında mirasçılar arasında sıklıkla karşılaşılan bir dava türü olarak karşımıza çıkıyor. Peki, Ortaklığın Giderilmesi Davası nedir? Ortaklığın Giderilmesi Davası nasıl açılır?Ortaklığın giderilmesi davası bir diğer ifade ile izale-i şuyu davası paylı veya elbirliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz malda ortaklar arasındaki paydaşlığa son vererek kişisel mülkiyete geçişi sağlayan bir dava türü olarak biliniyor. 

Ortaklığın giderilmesi davası, çok taraflı ve davanın tüm tarafları için benzer sonuçlar doğuran bir dava çeşidi olarak karşımıza çıkıyor. Ortaklığın giderilmesi (İzale-i Şuyu) iki yöntemle mümkün olabiliyor; 

Aynen Taksim Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi: Taşınır veya taşınmaz malın aynen bölünmesi olarak biliniyor. Örneğin, değeri eşit iki parçaya bölünebilen bir arsanın ikiye bölünerek paydaşlığın giderilmesi olarak ifade ediliyor. 

Satış Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi: Taşınır veya taşınmaz malın icra yoluyla satılarak bedelinin paydaşlar arasında bölüştürülmesi işlemi olarak karşımıza çıkıyor. 

Ortaklığın Giderilmesi Davası nedir? Ortaklığın Giderilmesi Davası nasıl açılır?

Ortaklığın giderilmesi davası, menkul veya gayrimenkule ortak olan tüm paydaşlara karşı açılabiliyor. Herhangi bir paydaş taşınır veya taşınmaz maldaki ortaklığa son verilerek ortaklığın bitirilmesini isteyebiliyor. Paydaşlar, kendi aralarında malı nasıl pay edeceklerine dair bir anlaşma yaparak ortaklığa son verebiliyorlar. Anlaşma yoluyla ortaklık sonlandırılamaz ise, paydaşlardan biri diğer tüm paydaşlar aleyhine izale-i şuyu davası açarak dava yoluyla ortaklığın giderilmesini talep etme hakkına sahip oluyorlar. 

Bu kapsamda açılacak olan ortaklığın giderilmesi davasında tüm paydaşların yer alması zorunlu oluyor. Paydaşlardan birinin ölümü halinde mirasçılık belgesinde ismi geçen tüm mirasçıların davaya dahil edilmesi gerekiyor. Tüm ortaklar davaya dahil edilmeden davanın sonuçlandırılması mümkün olmuyor.