27 / 05 / 2022

Ortaklığın giderilmesi davasında görevli mahkeme!

Ortaklığın giderilmesi davasında görevli mahkeme!

Ortaklığın giderilmesi davası ile ortaklar arasında çıkan anlaşmazlıklar ve uyuşmazlıklar mahkeme yoluyla çözülüyor. İşte, ortaklığın giderilmesi davasında görevli mahkeme!Ortaklığın giderilmesi davasında görevli mahkeme!

Taşınmaza ortak mülkiyet olarak sahip olan hissedarların mallarının aynen taksim edilmesi veya mahkemece satılarak bedellerinin hissedarlar arasında payları nispetinde paylaştırılması için açılan davaya izale-i şuyu deniyor. 


Ortak malın taksimi aynen mümkün olmuyor ise mahkemece satılarak bedellerinin paylaştırılacağı M.K 628 maddesinde belirtiliyor. İzale-i şuyu davasında temel amaç ortaklar arasında çıkan anlaşmazlıkların ve uyuşmazlıkların mahkeme yolu ile ortaklıklarının giderilerek çözülmesi olarak biliniyor. 


Söz konusu taşınmazın bölünebilir nitelikte olması halinde mahkemece taşınmazın aynen paylaştırılmasına,aksi durumda açık arttırma yolu ile satılmasına karar veriliyor. 


Ortaklığın giderilmesi davasında yetkili mahkeme...

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun “Sulh hukuk mahkemelerinin görevi” başlıklı 4. maddesinin b bendinde sulh hukuk mahkemelerinin taşınır ve taşınmaz mal veya hakkın paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin davalara bakacakları yazıyor.  Bu sebeple dava sulh hukuk mahkemesinde açılıyor.


Ortaklığın giderilmesi davasında dava açma hakkı paydaşlara ait oluyor. Türk Medeni Kanunu 698/I’e göre paydaşlardan her biri malın paylaşılmasını isteyebiliyor. Bu maddeye göre paydaşlığın giderilmesi davası açabilecek kişiler taşınmaz malın paydaşı olan kişiler olarak karşımıza çıkıyor. 


Ortaklığın giderilmesi davasını paydaşlardan her biri ayrı ayrı açabileceği gibi birden fazla paydaş diğer paydaşlara karşı da açabiliyor. Davanın davalısı ise diğer paydaşlar oluyor. 


Davalı durumunda olan paydaşların da davacılar gibi taşınmazdaki ortaklığın ne şekilde giderilmesi gerektiğine ilişkin talepte bulunma hakları bulunuyor. 


İzale-i şuyu davası nasıl bozulur?Öznur YASLI/Emlakkulisi.com