İzale-i şuyu davası nasıl bozulur?

İzale-i şuyu davası nasıl bozulur?Ortaklı mallarda, ortaklar arası çatışmalar çıkınca, ortaklığın devlet eliyle ortadan kaldırılması yöntemine 'izale-i şuyu' yani ortaklığı giderme deniyor. Peki, izale-i şuyu davası nasıl bozulur?


İzale-i şuyu davası nasıl bozulur?

Paylı veya elbirliği mülkiyeti şeklinde tescilli taşınmazlarda ortaklığın giderilmesi amacıyla açılan davalara izale-i şüyu (ortaklığın giderilmesi) davası deniyor. 


Örneğin anne veya babanızın vefatı neticesinde bir daire ya da apartman ya da arsa, tarla miras kaldı. Kardeşlerin bir kısmı satılmasını isterken diğer bir kısmı satılmasını istemiyor ise bu durumda satışı isteyen kişiler izalei şüyu açabiliyor ve mahkeme kararıyla satışı sağlayarak satış bedelinin mirasçılara veraset ilamındaki paylarına göre dağıtılmasını sağlıyor. 


Fakat bir çok satış ve mahkeme süreci, mahkeme yoluyla satışın zararlı bir satış olacağı düşüncesiyle uzlaşma ile sonuçlanıyor. Paydaşlar sadece taksim veya sadece satış isterlerse talebe bağlı kalınarak karar verilmesi fayda sağlıyor. Taraflar satış istemiş ise hâkim bu taleple bağlı kalıyor. Taksimine karar veremiyor. 


Tapu kaydı üzerindeki mülkiyet çekişmesi, tapu kaydının düzeltilmesine ilişkin tüm davalar, şuf’a davası, tamirat ve tadilat masraflarının alacağına ilişkin dava, tescil davaları, tapu iptali ve tescil davaları varsa ön mesele yapılıp, bunların düzeltilmesi için davacıya süre veriliyor ya da bu dava sonucu bekleniyor. 


Medeni Kanun'a göre, paylaşma biçiminde uyuşma sağlanmadığı takdirde paydaşlardan birinin istemi üzerine hâkim, malın aynen bölünerek paylaştırılmasına, bölünen parçaların değerlerinin birbirine denk düşmemesi hâlinde eksik değerdeki parçaya para eklenerek denkleştirme sağlanmasına karar verilebiliyor. Satış ya da paylaştırma sonucunda izale-i şuyu davası bozulmuş oluyor. 


İzale-i şuyu davası kime karşı açılır?


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com