Hisseli arsada izale-i şuyu davası nasıl açılır?

Hisseli arsada izale-i şuyu davası nasıl açılır?


Hissedarlar, paylı mülkiyeti devam ettirme yükümlülüğü bulunmadıkça, kanunen malın paylaşılmasını isteyebiliyor. Peki, hisseli arsada izale-i şuyu davası nasıl açılır? İşte hisseli arsa izale-i şuyu davaları...


Hisseli arsada izale-i şuyu davası nasıl açılır?

Hisseli arsa, bir taşınmaz mala birden fazla kimsenin sahip olması durumunda ortaya çıkıyor. Hissedarlar, paylı mülkiyeti devam ettirme yükümlülüğü bulunmadıkça, kanunen malın paylaşılmasını isteyebiliyor. 


Bu hakkını kullanmak isteyen paydaşların izale-i şuyu davası açması gerekiyor. Peki, hisseli arsada izale-i şuyu davası nasıl açılır?


İzale-i şuyu davası sulh hukuk mahkemelerinde açılıyor. İzale-i şuyu davasında yetki; Hakkında paydaşlığın giderilmesi davası açılacak olan taşınmaz hangi il ya da ilçe sınırlarında ise o yer sulh hukuk mahkemesinde oluyor.


İzale-i şuyu davası açmak isteyen paydaşın bir dilekçe ile bu mahkemeye müracaat etmesi gerekiyor.


Taşınmazlarda paylı mülkiyetin devamına ilişkin sözleşmeler, resmî şekle bağlıdır ve tapu kütüğüne şerh verilebiliyor.


Medeni Kanun gereğince paylaşma biçiminde uyuşma sağlanmadığı takdirde paydaşlardan birinin istemi üzerine hâkim, malın aynen bölünerek paylaştırılmasına, bölünen parçaların değerlerinin birbirine denk düşmemesi hâlinde eksik değerdeki parçaya para eklenerek denkleştirme sağlanmasına karar verir.


Bölme istemi durum ve koşullara uygun görülmezse ve özellikle paylı malın önemli bir değer kaybına uğramadan bölünmesine olanak yoksa, açık artırmayla satışa hükmolunur. Satışın paydaşlar arasında artırmayla yapılmasına karar verilmesi, bütün paydaşların rızasına bağlıdır.


Arsa hissesi nasıl alınır?


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com