29 / 06 / 2022

İzale-i şuyu davası nasıl sonuçlanır?

İzale-i şuyu davası nasıl sonuçlanır?

Paylı mülkiyeti devam ettirme yükümlülüğü bulunmadıkça, malın paylaşılmasını isteyebilme hakkı sonucunda açtığı dava İzale-i şuyu davası oluyor. Peki, izale-i şuyu davası nasıl sonuçlanır? İşte yanıtı..İzale-i şuyu davası nasıl sonuçlanır?

İzale-i şuyu davası, paylı mülkiyete sahip olan paydaşlardan her birinin, paylı mülkiyeti devam ettirme yükümlülüğü bulunmadıkça, malın paylaşılmasını isteyebilme hakkı sonucunda açtığı dava olarak karşımıza çıkıyor. Peki İzale-i şuyu davası nasıl açılır? İzale-i şuyu davası nasıl sonuçlanır?


Söz konusu dava bir dilekçe ile Sulh Hukuk Mahkemesine başvurularak açılabiliyor. İzale-i şuyu davasında yetki; Hakkında paydaşlığın giderilmesi davası açılacak olan taşınmaz hangi il ya da ilçe sınırlarında ise o yer sulh hukuk mahkemesinde oluyor.


Paydaşların paylaşmayı isteme hakkı, hukukî bir işlemle en çok on yıllık süre ile sınırlandırılabiliyor. Taşınmazlarda paylı mülkiyetin devamına ilişkin sözleşmeler, resmî şekle bağlıdır ve tapu kütüğüne şerh verilebiliyor.


İzale-i şuyu davası sonuçları..

Paylaşma biçiminde uyuşma sağlanmadığı takdirde paydaşlardan birinin istemi üzerine hâkim, malın aynen bölünerek paylaştırılmasına, bölünen parçaların değerlerinin birbirine denk düşmemesi hâlinde eksik değerdeki parçaya para eklenerek denkleştirme sağlanmasına karar verir.


Bölme istemi durum ve koşullara uygun görülmezse ve özellikle paylı malın önemli bir değer kaybına uğramadan bölünmesine olanak yoksa, açık artırmayla satışa hükmolunur. 


Satışın paydaşlar arasında artırmayla yapılmasına karar verilmesi, bütün paydaşların rızasına bağlıdır. 


İzale-i şuyu davası avukatsız açılır mı?


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com