İzale-i şuyu davası ne zaman sonuçlanır?

İzale-i şuyu davası ne zaman sonuçlanır?

İzale-i şuyu başka bir deyişle ortaklığın giderilmesi davası, ortak mallarda ortaklığın devlet eliyle ortadan kaldırılması olarak tanımlanıyor. Peki, izale-i şuyu davası ne zaman sonuçlanır?İzale-i şuyu davası ne zaman sonuçlanır?

İzale-i şuyu davası taşınır ya da taşınmaz mallar için bağlı bulunulan sulh hukuk mahkemelerinde açılabiliyor. Bu dava, davacı dışında kalan paydaşlara karşı açılıyor. Bütün paydaşların davacı olarak gösterilmesi şart oluyor. 


İzale-i şuyu dava masraflarını her bir paydaş için payları kadar karşılamak durumunda kalıyor. Bu davalar paydaşlar dışında 3.kişilere açılamıyor.


İzale-i şuyu davası bir taşınmaza ortak şekilde malik olan kişilerin aralarında paylaşımla ilgili çıkan uyuşmazlıkların mahkeme kanalıyla ortadan kaldırılıp, ortaklara payları oranında paylaştırılması davası olarak biliniyor. 


Ortaklığın giderilmesi davasında mahkeme, taşınmazın ortaklar arasında payları oranında paylaştırılmasına karar veriyor. 


Taşınmaz mal bölünemiyorsa açık arttırma yoluyla satılıyor ve satım bedeli paydaşlar arasında dağıtılıyor. Taşınmaz mal bölünebiliyorsa, bölünerek her bir paydaşa tapuda tescil ettirilerek dağıtılıyor. 


Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda taşınmaz mal, müşterek mülkiyet değil ayrı hisselerin olduğu bir taşınmaz haline geliyor. Bu şekilde izale-i şuyu yani ortaklığın giderilmesi davası son buluyor. İzale-i Şuyu davasının sonucu, gazetede resmi ilan olarak yayımlanıyor. 


İzale-i şuyu davasında satış nasıl olur?Öznur YASLI/Emlakkulisi.com