İzale-i şuyu davası ne kadar sürer?

İzale-i şuyu davası ne kadar sürer?

Paylı mülkiyete sahip olan paydaşlardan her biri, paylı mülkiyeti devam ettirme yükümlülüğü bulunmadıkça, malın paylaşılmasını isteyebiliyor. Peki, izale-i şuyu davası ne kadar sürer?
İzale-i şuyu davası ne kadar sürer?

Bir gayrimenkulün mülkiyet hakkı bir kimseye ait olabileceği gibi birden fazla kişiyede ait olabiliyor. Bu durumda paylı mülkiyet ve hisseli tapu söz konusu oluyor.


Paylı mülkiyete sahip olan paydaşlardan her biri, paylı mülkiyeti devam ettirme yükümlülüğü bulunmadıkça, malın paylaşılmasını isteyebiliyor. Bu hakkın kullanılabilmesi için sulh hukuk mahkemesine başvurarak izale-i şuyu davası açması gerekiyor. 


Dava, gayrimenkule ortak mülkiyet olarak sahip olan hissedarların mallarının aynen taksim edilmesi veya mahkemece satılarak bedellerinin hissedarlar arasında payları nispetinde paylaştırılması için açılıyor. Peki, izale-i şuyu davası ne kadar sürer?


İzale-i şuyu davasında mahkemenin karara varması en az 3 ay sürüyor. Bu davaların yargıtaya taşınması halinde süreç 4 aya kadar çıkabiliyor. 


Ortaklığın giderilmesi davası, davacıların dışında kalan paydaşlar aleyhine açılıyor. Bütün paydaşların davalı olarak gösterilmesi şartı aranıyor. Her paydaş payı oranında hakka sahip olduğundan şekil bakımdan davaya dahil edilmeleri gerekiyor. 


Hangi konularda ortaklığın giderilmesi davası açılabilir?


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com