Kiracı tahliye davası ne kadar sürer?

Kiracı tahliye davası ne kadar sürer?

Kiracı tahliye davası, bazı haklı nedenlerin söz konusu olması halinde kiracının kiralamış olduğu gayrimenkulü tahliyesi için kiralayan tarafından açılan davadır. Peki, kiracı tahliye davası ne kadar sürer?


Kiracı tahliye davası ne kadar sürer?

Kiracı tahliye davası, bazı haklı nedenlerin söz konusu olması halinde kiracının kiralamış olduğu gayrimenkulü tahliyesi için kiralayan tarafından açılan davadır. 


Bu davanın açılabilmesi için gereken haklı nedenler şu şekilde sıralanıyor:


- Eğer kiracı tahliye taahhüdünde bulunan tarihte kiraladığı gayrimenkulü boşaltmıyorsa,


- Kira bedelinin süresiz ya da yıllık ödenmediği durumlarda bir kira yılı içinde kira bedellerinin ödenmesi için kiracıya iki kez ihtar çekilmesi ve buna rağmen kiraların ödenmemesi durumunda,


- Kira bedelinin kiracıdan yazılı olarak istenmesine rağmen 30 gün içinde ödenmezse temerrüde dayalı mahkeme kararıyla,


- Kiraya konu mülkünn: 1)Yeniden inşası, imarı, esaslı tamiri veya tadilatı ile ilgili ruhsat ve proje çerçevesinde, ihtar sonucu mahkeme yoluyla, 2) Mülk malikinin değişmesi ve malikin (eşine, çocuklarına da) ihtiyaç olması halinde, tapudan satın alma tarihinden itibaren bir ay içerisinde kiracıya ihtiyacı belirten ihtarın tebliğinden itibaren 6 ay sonra ya da kira süresinin bitiminden itibaren bir ay içerisinde dava açılması suretiyle,


- Herhangi bir sözleşme olmadan haksız yere başkasının mülkü işgal edildiğinde, 


- Sözleşmeye uygun davranılmadığında ve uygun davranılmasının ihtar yoluyla belirtildiği halde uygun davranılmamaya devam edildiğinde,


- Aynı şehir ya da belediye sınırları içerisinde kiracının ya da eşinin kayıtlı konutu varsa, kiracı tahliye davası açılabilir. Peki, kiracı tahliye davası ne kadar sürer?


Kiracı tahliye davası ne kadar sürer?

Kiracıyı tahliye etmenin en kısa yolu,  kiracı ile anlaşıp çıkmasını sağlamaktır. Ancak kiracı ile anlaşma sağlanamadığı takdirde uzun soluklu bir hukuk sürecine girilir. 


Kiracı tahliye davası süresi, dava açılan şehrin mahkeme yoğunluğuna göre ortalama 1 sene sürebiliyor.


Kiracı tahliyesi avukatlık ücreti 2014!