Ortaklığın giderilmesi davası ne kadar sürer?

Ortaklığın giderilmesi davası ne kadar sürer?

Paylı mülkiyete sahip olan paydaşlardan her biri hukukî olarak ortaklığın giderilmesi isteminde bulunabiliyor. Peki, rtaklığın giderilmesi davası ne kadar sürer?Ortaklığın giderilmesi davası ne kadar sürer?

Taşınmaz mal tek bir kişiye ait olabileceği gibi birden çok kişiye de ait olabiliyor. Taşınmazın tamamı bir tek kişiye aitse buna tam (müstakil) mülkiyet deniyor. Taşınmaz bir tek kişiye ait değil de birden çok kişiye ait ise buna toplu mülkiyet deniyor. 


Paylı mülkiyete sahip olan paydaşlardan her biri hukukî bir işlem gereğince veya paylı malın sürekli bir amaca özgülenmiş olması sebebiyle paylı mülkiyeti devam ettirme yükümlülüğü bulunmadıkça, malın paylaşılmasını isteyebiliyor.


Paylaşmayı isteme hakkı, hukukî bir işlemle en çok on yıllık süre ile sınırlandırılabiliyor. Taşınmazlarda paylı mülkiyetin devamına ilişkin sözleşmeler, resmî şekle bağlıdır ve tapu kütüğüne şerh verilebiliyor. Uygun olmayan zamanda paylaşma isteminde bulunulamıyor. Peki, ortaklığın giderilmesi davası ne kadar sürer?


Ortaklığın giderilmesi davası!

Hissedarlar aralarında anlaşarak taşınmazı bölüp, şurası senin olsun, burası benim olsun şeklinde paylaşabiliyor.  Ancak hissedarlar paylaşma konusunda anlaşamazlarsa ya da taşınmazın birkaç parçaya bölünerek paylaşılması imar mevzuatına aykırı ise (belediye bölünmeye izin vermezse) taşınmazın satılarak parasının paylaşılması gerekir. Bunun için hissedarlardan birisinin mahkemede ortaklığın giderilmesi davası açması yeterli. Bu davaya uygulamada izale-i şüyu davası da deniyor. 


Böyle bir dava açılırsa, mahkeme taşınmazı satıyor, satış ihale yoluyla yapılıyor, herkes ihaleye girebiliyor. Hissedarlar da girebiliyor. Kim çok para verirse o alıyor. Satış bedeli hissedarlar arasında paylaştırılıyor. 


Her an diğer hissedarlar sattırabiliyor. Hatta ihaleye girip sizin hissenizi dahi kendileri alabiliyor. Ortaklığın giderilmesi davasının süresi mahkemenin yoğunluğuna göre değişiklik gösterebiliyor.Hisseli tapuda arsa payı nasıl hesaplanır?Öznur YASLI/Emlakkulisi.com