Hangi konularda ortaklığın giderilmesi davası açılabilir?

Hangi konularda ortaklığın giderilmesi davası açılabilir?Hisseli taşınmaz mülk sahipleri ortaklığın giderilmesini bir dava açarak isteyebiliyor. Peki, hangi konularda ortaklığın giderilmesi davası açılabilir?


Hangi konularda ortaklığın giderilmesi davası açılabilir?


Hisseli taşınmaz mülk sahipleri ortaklığın giderilmesini bir dava açarak isteyebiliyor.  Ortaklığın giderilmesi davasındaki amaç ortaklar arasında çıkan anlaşmazlıkların ve uyuşmazlıkların mahkeme yolu ile ortaklıklarının giderilerek çözülmesi olarak biliniyor. 


Bu dava paydaşlar dışında 3.kişilere açılamıyor. Gayrimenkule ortak mülkiyet olarak sahip olan hissedarların mallarının aynen taksim edilmesi veya mahkemece satılarak bedellerinin hissedarlar arasında payları nispetinde paylaştırılmasına ortaklığın giderilmesi olarak ifade ediliyor.


Hukuk Muhakemeleri Kanunun 4. Maddesinin b bendine göre ortaklığın giderilmesi davaları Sulh Hukuk Mahkemelerinin görev alanına giriyor. Peki, hangi konularda ortaklığın giderilmesi davası açılabilir?


Ortaklığın giderilmesi davası;

Tapulu gayrimenkuller,

Sicile kayıtlı gemiler

Özel yol olarak tapuya kayıtlı olan parseller ve su yerleri

Taşınırlar

Tahvil, tasarruf bonosu ve markalar

Para alacakları

için açılabiliyor. Fakat çoğunlukla gayrimenkuller için ortaklığın giderilmesi davası açılıyor. 


Ortaklığın giderilmesi davası kimlere karşı açılır?Öznur YASLI/Emlakkulisi.com