27 / 05 / 2022

Ortaklığın giderilmesi davası birden fazla taşınmaz varsa açılabilir mi?

Ortaklığın giderilmesi davası birden fazla taşınmaz varsa açılabilir mi?

Taşınmaza ortak mülkiyet olarak sahip olan hissedarlar mallarının aynen taksim edilmesi veya mahkemece satılması için ortaklığın giderilmesi davası açabiliyor. Peki, ortaklığın giderilmesi davası birden fazla taşınmaz varsa açılabilir mi?Ortaklığın giderilmesi davası birden fazla taşınmaz varsa açılabilir mi?

Taşınmaza ortak mülkiyet olarak sahip olan hissedarların mallarının aynen taksim edilmesi veya mahkemece satılarak bedellerinin hissedarlar arasında payları nispetinde paylaştırılması için açılan dava ortaklığın giderilmesi davası oluyor.


Dava, taşınmaz hangi il ya da ilçe sınırlarında ise o yerin sulh hukuk mahkemesinde açılıyor. Bu davada kazanan ve kaybeden taraftan olmaması nedeniyle ortaklığın giderilmesi dava masraflarını tüm taraflar ödüyor. 


Ortaklığın giderilmesi davasını hissedarlardan her biri ayrı ayrı açabileceği gibi birden fazla hissedar diğer paydaşlara karşı da açabiliyor.  Davanın davalısı ise diğer paydaşlar oluyor. 


Peki, ortaklığın giderilmesi davası birden fazla taşınmaz varsa açılabilir mi?

Ortaklığın giderilmesi davası birden fazla taşınmaz varsa da açılabiliyor. Mahkeme kendi yapacağı işlemleri gayrimenkulün bulunduğu yer mahkemesinde yapılmasını sağlayıp gelecek cevaba göre karar veriyor.


Ortaklığın giderilmesi davasında mahkeme, taşınmazın ortaklar arasında payları oranında paylaştırılmasına karar veriyor. Taşınmaz mal bölünemeyecek ise açık arttırma usulüyle satılıyor ve satış bedeli paydaşlar arasında bölüştürülüyor. Bu şekilde ortaklık giderilmiş oluyor.Ortaklığın giderilmesi davası masrafları 2015!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com