26 / 06 / 2022

Ortaklığın giderilmesi davasının açılamayacağı haller!

Ortaklığın giderilmesi davasının açılamayacağı haller!

Ortaklığın giderilmesi davası, taşınmaz malda tapu ile malik olan paydaş veya paydaşlar tarafından diğer paydaşlara karşı açılıyor. Ortaklığın giderilmesi davasının açılamayacağı haller nelerdir? Ortaklığın giderilmesi davası ne zaman açılamaz?Ortaklığın giderilmesi davasının açılamayacağı haller!

Ortaklığın giderilmesi davası, taşınmaz malda tapu ile malik olan paydaş veya paydaşlar tarafından diğer paydaşlara karşı açılıyor.


Buna karşın, taşınmaz malda, mülkiyet hissesi olmayıp intifa hakkı bulunan şahsın ortaklığın giderilmesi davası açması mümkün olmuyor.


Dava, taşınmaz mala ortak mülkiyet olarak sahip olan hissedarların mallarının aynen taksim edilmesi veya mahkemece satılarak bedellerinin hissedarlar arasında payları nispetinde paylaştırılması için açılıyor. Ancak, ortaklığın giderilmesi davası bazı hallerde açılamıyor. Peki, ortaklığın giderilmesi davasının açılamayacağı haller nelerdir?


Ortaklığın giderilmesi davasının açılamayacağı durumlar:

-Taşınmaz malın tapuda kayıtlı olmaması.


-Belirli bir payın ortaklığının giderilmesi için açılması.


-Tapu kaydında, ortaklarca şüyuun idame mükellefiyeti veya kooperatiflerce yapılan binalar için Kooperatif Tüzüğüne devrin imkansızlığı konmuşsa, bu gibi hallerde ortaklığın giderilmesi istenemez.


-Müşterek mülkiyet devamlı bir maksada tahsis edilmişse, o tahsis devam ettiği sürece ortaklığın giderilmesi istenemez. Bu tahsis M.K.md.627 uyarınca azami 10 yıl olabilir. 


-Ortaklığın giderilmesi M.K.md.627/f:son uyarınca münasip olmayan bir zamanda istenemez. Örneğin taşınmaz malların anormal olarak fiyatının düştüğü devrede inşaatın henüz devam ettiği bir zamanda bu malların ortaklığının giderilmesi istenemez.


-Kamulaştırılan taşınmazlarda buna ilişkin karar ilgililere tebliğ edildikten sonra o taşınmazın devir ve temliki yapılamayacağından bu durumdaki taşınmazların satış yoluyla ortaklığının giderilmesi istenemez.


-Kamu mallarının ortaklığının giderilmesi talep edilemez. Bu nedenle dava konusu taşınmazlarda okul, hastane gibi kamu malı varsa kamu malı varsa onun ifrazı(ayrılması) için davacı tarafa süre verilmesi ondan sonra geri kalan kısım için davanın yürütülmesi gerekir.

       

-Başkasının arsasına yapılan bina, M.K.md.654'e girmeyen temelli yapı ise arzdan ayrı olarak o yapının ortaklığının giderilmesi istenemez.


Ortaklığın giderilmesi davası hangi durumlarda açılır?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com