06 / 07 / 2022

Miras bırakılan gayrimenkul için ortaklığın giderilmesi davası açılabilir mi?

Miras bırakılan gayrimenkul için ortaklığın giderilmesi davası açılabilir mi?

Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper bugünkü köşesinde miras bırakılan gayrimenkullerde ortaklığın giderilmesi davası açılıp açılamayacağını kaleme aldı.Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper, bugünkü köşesinde miras bırakılan gayrimenkullerde ortaklığın giderilmesi davası açılıp açılamayacağını yazdı. Tamer Heper'e bir okuyucusu, "Dededen kalma tarım arazisi, 35 yıl önce parsellere ayıramadığımız için hissedarlar arasında fiili olarak bölündü ve hatta bir yerine ev inşa edildi. Yıllar geçti, bu yerler bölünebilir hale geldi. Bize düşen yer annem ile babam tarafından ekilebilir verimli tarla haline getirilmişken amcalarımdan biri ortaklığın giderilmesi davası açtı. Şimdi bu yerleri kaybetme endişesi içindeyiz. Buralarda birden fazla da ev inşa edildi. Şimdi bu yerleri kaybetmek haksızlık olmayacak mı?" sorusunu yöneltti. 

Miras bırakılan gayrimenkul için ortaklığın giderilmesi davası açılabilir mi?

İşte Tamer Heper'in yanıtı...

***

Okuyucum emek harcadıkları yerleri kaybetme endişesi yaşıyor. Ancak anlatacağım husus belki kendisini biraz rahatlatacaktır. Bahsettiği gayrimenkul, önceleri tarla vasfındaymış. Miras olarak birkaç kişiye kalmış ve ortak durumuna düşmüşler. Bu durumda tarlalar parsellere ayrılamayacağı için her biri bir ucunu kullanmış.

Okuyucumun ailesi de bir bölümü bağ-bahçe yapmış hatta bir de ev kondurmuş. Başkaları da bazı yerlere bina inşa etmişler. Şimdi anlaşıldığı kadarıyla mevzi imar planı yapılmış ve bu yerler artık tarla olmaktan çıkarak arsa haline dönüşmüş. Yani bugün bölünebilir hale gelmiş. Bugün plan notlarında gösterildiği kadar alana sahip arsalar olarak parsellere dönüştürülebilir hale gelmiş.

Miras bırakılan gayrimenkul için ortaklığın giderilmesi davası açılabilir mi?

***

Şimdi ortaklığın giderilmesi davası açılmış ya işte bu davada eski tarlanın bölünerek parsellere ayrılıp ayrılamayacağı incelenecek. Bunun için bilirkişiler çalışma yapacak ve plan notlarında gösterilen parsel alanlarına bölündüğünde her ortağa bir parsel düşüp düşmediği incelenecek.

Şayet her ortağa bir parsel düşebilecek durum var ise bu alan parsellere ayrılacak ve her biri bir ortağa verilecek. Bu parsellerin ortaklara tahsisinde ise mümkün olduğu kadar her ortağın kullanmakta olduğu bölüm o ortağa tahsis edilecek. Yani okuyucumun endişesi ekip biçtikleri yeri kaybetmekti ya işte paylaşım sırasında bu alanlar kendilerine verilecek.

Diğer ortaklar için de aynı şey olacak, nereyi kullanıyorlarsa, nerede ev yaptılarsa o yerler o ortağa tahsis edilecek. İşte bu nedenle kendisinin belki biraz rahatlayacağını söyledim. Yani kullanım alanlarını kaybedecekleri hususu kesin değil.

Binalarda yapılan usulsüzlükler için dava açılabilir mi?