İzale-i şuyu davasında görevli mahkeme!

İzale-i şuyu davasında görevli mahkeme!Ortaklı mallarda, ortaklar arası çatışmalar çıkınca, ortaklığın devlet eliyle ortadan kaldırılması yöntemine 'izale-i şuyu' yani ortaklığı giderme deniyor. İşte, izale-i şuyu davasında görevli mahkeme!


İzale-i şuyu davasında görevli mahkeme!


İzale-i Şuyu davası, taşınmaza ortak olan hissedarların paylarının bölüştürülmesi veya mahkemece taşınmazın satılarak tüm ortaklara hisseleri oranında bölüştürülmesi için açılan dava olarak karşımıza çıkıyor. 


Türk Medeni Kanunu'nun 628. maddesinde, taşınmazın aynen paylaştırılmasının mümkün olmaması halinde, mahkemece satışının yapılarak ortaklara payları oranında bölüştürüleceği belirtiliyor.


İzale-i şuyu davasının açılmasındaki asıl sebep, ortaklar arasında çıkan anlaşmazlıkların çözülmesi için ortaklığın sona erdirilmesi oluyor. Eğer üzerinde anlaşmazlığa sebep olan taşınmaz aynen bölünebilir nitelikte ise ortaklar arasında paylaştırılır, aksi halde mahkemece açık artırma yoluyla satılarak ortaklara payları oranında bölüştürülüyor. Peki, İzale-i şuyu davası nerede açılır?


İzale-i şuyu davasında görevli mahkeme!

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun “Sulh hukuk mahkemelerinin görevi” başlıklı 4. maddesinin b bendinde sulh hukuk mahkemelerinin taşınır ve taşınmaz mal veya hakkın paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin davalara bakacakları yazılı.  Bu sebeple dava sulh hukuk mahkemesinde açılıyor.


İzale-i şuyu davasını kimler açabilir?


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com