İzale-i şuyu davasını kimler açabilir?

İzale-i şuyu davasını kimler açabilir?İzale-i şuyu başka bir deyişle ortaklığın giderilmesi davası, ortak mallarda ortaklığın devlet eliyle ortadan kaldırılması olarak tanımlanıyor. Peki, izale-i şuyu davasını kimler açabilir?


İzale-i şuyu davasını kimler açabilir?

Taşınmaza ortak mülkiyet olarak sahip olan hissedarların mallarının aynen taksim edilmesi veya mahkemece satılarak bedellerinin hissedarlar arasında payları nispetinde paylaştırılmasına izale-i şuyu deniyor. 


Ortak malın taksimi aynen mümkün olmuyor ise mahkemece satılarak bedellerinin paylaştırılacağı M.K 628 maddesinde belirtiliyor. İzale-i şuyu davasında temel amaç ortaklar arasında çıkan anlaşmazlıkların ve uyuşmazlıkların mahkeme yolu ile ortaklıklarının giderilerek çözülmesi deniyor.


Söz konusu taşınmazın bölünebilir nitelikte olması halinde mahkemece taşınmazın aynen paylaştırılmasına, aksi durumda açık arttırma yolu ile satılmasına karar veriliyor. Peki, izale-i şuyu davasını kimler açabilir?


Paydaşlığın giderilmesi davasında dava açma hakkı paydaşlara ait oluyor. Türk Medeni Kanunu 698/I’e göre paydaşlardan her biri malın paylaşılmasını isteyebiliyor.  Bu maddeye göre paydaşlığın giderilmesi davası açabilecek kişiler taşınmaz malın paydaşı olan kişiler olarak biliniyor. 


Paydaşlığın giderilmesi davasını paydaşlardan her biri ayrı ayrı açabileceği gibi birden fazla paydaş diğer paydaşlara karşı da açabiliyor.  Davanın davalısı ise diğer paydaşlar oluyor. Davalı durumunda olan paydaşların da davacılar gibi taşınmazdaki ortaklığın ne şekilde giderilmesi gerektiğine ilişkin talepte bulunma hakları bulunuyor.


İzale-i şuyu davası ne zaman sonuçlanır?


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com