Ortaklığın giderilmesi davasını kimler açabilir?

Ortaklığın giderilmesi davasını kimler açabilir?

Taşınmaza ortak mülkiyet olarak sahip olan hissedarların malların hissedarlar arasında paylaştırılması davasına ortaklığın giderilmesi davası deniyor. Peki, ortaklığın giderilmesi davasını kimler açabilir?Ortaklığın giderilmesi davasını kimler açabilir?

Taşınmaza ortak mülkiyet olarak sahip olan hissedarların mallarının aynen taksim edilmesi veya mahkemece satılarak bedellerinin hissedarlar arasında paylaştırılması davasına ortaklığın giderilmesi davası deniyor. 


Eğer ortaklığın giderilmesi davası bir gayrimenkul hakkında açılmış ise dava gayrimenkulün bulunduğu ilçe veya il mahkemesinde görülmesi gerekiyor. 


Bir diğer ihtimal ise birden çok gayrimenkul hakkında ortaklığın giderilmesi davasının açılmasının istenmesi fakat bu gayrimenkullerin birbirinden farklı il veya ilçelerde yer almasıyla olabiliyor.


Bu durumda HMK md 12/3 uyarında gayrimenkullerden herhangi birisinin bulunduğu yer mahkemesinde diğer gayrimenkulleri de kapsar şekilde dava açılabiliyor. 


Ortaklığın giderilmesi davasını kimler açabilir?

Ortaklığın giderilmesi davasını taşınmaz malda tapu ile malik olan paydaş veya paydaşların dava açması gerekiyor.


Bir taşınmaz malda, mülkiyet hissesi olmayıp intifa hakkı bulunan şahsın ortaklığın giderilmesi davası açması mümkün değil. İştirak halindeki mallarda tasfiye memurunun dava açma hakkı bulunuyor. 


Müşterek mülkiyette, borçlu paydaşın payı belli olduğundan, alacaklının bu payı müstakilen haczettirip satması mümkün olduğundan izale-i şüyu davası açılması gerekmiyor. Bir gayrimenkulü ölünceye kadar bakma sözleşmesi ile iktisap eden kimse, tapu ile malik olduğundan bu mala ait ortaklığın giderilmesi davasını açabiliyor.


Ortaklığın giderilmesi davası yargıtay kararı!Öznur YASLI/Emlakkulisi.com