Ortaklığın giderilmesi davasında yetkili mahkeme!

Ortaklığın giderilmesi davasında yetkili mahkeme!


Paylı mülkiyete tabi taşınmazlarda, paydaşların tümü oybirliği ile yapacakları sözleşme ile ortaklığı giderebiliyor ve paylı mülkiyeti ferdi mülkiyete dönüştürebiliyor. İşte, ortaklığın giderilmesi davasında yetkili mahkeme!


Ortaklığın giderilmesi davasında yetkili mahkeme!

Paylı mülkiyete tabi taşınmazlarda, paydaşların tümü oybirliği ile yapacakları sözleşme ile ortaklığı giderebiliyor ve paylı mülkiyeti ferdi mülkiyete dönüştürebiliyor.


Hissedarların paylaşma konusunda anlaşamaması halinde, ortaklığın giderilmesi davası açılabiliyor. Bu dava bir dilekçe ile açılıyor. Dava dilekçesi, davadaki taraf sayısında bir fazla olacak şekilde düzenleniyor ve mahkemeye sunuluyor. Peki, ortaklığın giderilmesi davasında hangi mahkeme yetkili?


Yetkili mahkeme...

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun “Taşınmazın aynından doğan davalarda yetki” başlıklı 12. maddesi taşınmaz üzerindeki ayni hakka ilişkin veya ayni hak sahipliğinde değişikliğe yol açabilecek davalar ile taşınmazın zilyetliğine yahut alıkoyma hakkına ilişkin davalarda, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinin kesin yetkili olduğu belirtiliyor.


Hakkında paydaşlığın giderilmesi davası açılacak olan taşınmaz hangi il ya da ilçe sınırlarında ise o yer sulh hukuk mahkemesi yetkili oluyor. 


Ortaklığın giderilmesi davası, Hukuk Muhakemeleri Kanunun 316. Maddesinin d bendine göre “basit yargılama usulü” ile görülecek davalardandır.

 

Ortaklığın giderilmesi davası kim tarafından açılabilir?Öznur YASLI/Emlakkulisi.com